Sök Uppsalaekonomernas sommarkursstipendium

Sök sommarkurser utomlands och låt oss betala dina studieavgifter!

Vad är en Summer School?

Många skolor i Europa och i resten av världen erbjuder studier under sommaren men oftast mot en avgift. Att plugga vid de utländska skolorna är en bra idé om man inte har något sommarjobb eller om man skulle vilja läsa kurser som inte finns i Uppsala. Kurserna kan man oftast tillgodoräkna sig och på köpet får man fina minnen och en lärorik tid!

 

Vad är Uppsalaekonomernas sommarkursstipendium?

Stipendiet ska finansiera sommarkurser vid prestigefyllda utländska universitet för medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna (med prestigefyllt universitet menas universitet som placerar sig högt på rankinglistor motsvarande Financial Times Ranking). Medlen finansierar helt eller delvis resa tur och retur, boende samt kursavgift för den som tilldelas stipendiet. Stipendiebelopp är i år bestämt till 20 000 kr som delas upp i två delbelopp, ett före avfärd och ett efter hemkomsten.

Valet av stipendiat görs av Uppsalaekonomernas styrelse i samverkan med representanter från de ekonomirelaterade institutionerna vid Uppsala universitet. Betyg i kurser på högre nivåer premieras först, med betyg på övriga kurser, motivationsbrev och kostnadsförslag i efterföljande led.

Den sökande som beviljas stipendium kommer tillsammans med de tilldelade medlen få en motivering till varför stipendiet erhållits och denna motivering kommer tillsammans med den ansökandes namn att publiceras på Föreningen Uppsalaekonomernas marknadsföringskanaler. Om den ansökande under ansökningstillfället är, har varit eller är vald till att bli förtroendevald i föreningen spelar inte roll för beslutet så länge denna inte är styrelsemedlem vilka inte kan erhålla stipendiet.

Den sökande ansvarar själv för att undersöka eventuella förpliktelser mot andra finansiärer (CSN t.ex.)

Vem kan söka?

Du ska:

– vara medlem i Föreningen Uppsalaekonomerna

– vara inskriven på ekonomirelaterade studier vid Uppsala universitet omfattande minst 30 högskolepoäng

– ha minst 60 avklarade högskolepoäng i ekonomirelaterade ämnen från, eller vara registrerad på ett masterprogram inom ett ekonomirelaterat ämne vid, Uppsala universitet

Till ekonomirelaterade ämnen räknas företagsekonomi (inklusive handelsrätt), nationalekonomi, statistik, ekonomisk historia och kulturgeografi med inriktning relaterat till ekonomi.

 

Vad ska ansökningen innehålla?

– Ansökan till utländskt universitet inklusive valda kurser eller om möjligt antagningsbesked

– Motivationsbrev med bild på den sökande

– Kostnadskalkyl innehållandes kostnader för resa, boende och kursavgift

– Intyg för nuvarande studier

– Betygsunderlag för avklarade studier

 

Vad behöver jag/får jag inte göra om jag får stipendiet?

– Stipendiaten får inte använda de tilldelade medlen till annat än vad stipendiet är avsett till och som motkrav för tilldelning av stipendiet ska stipendiaten vid tiden före utbetalningen av andra delbeloppet kunna visa upp ett betygsunderlag med godkänt resultat från det utländska universitetet, motsvarande de kurser denne uppgav i ansökan.

– Stipendiaten åtar sig också att skriva en reseberättelse som beskriver hur det var att studera vid det utländska universitetet. Denna reseberättelse kommer att publiceras i Föreningen Uppsalaekonomernas tidning Reversen eller i andra av föreningens kanaler såsom föreningens hemsida. Andra delar av stipendieprocessen förutom reseberättelsen kan också komma att användas i marknadsföringssyfte för att sprida kunskapen om stipendiet i kommande utdelningar.
Viktiga datum

Deadline för att söka sommarkurser/Summer schools: väldigt olika och stänger oftast när de fyllt platserna till sommarens kurser – sök därför så fort du kan!

Deadline för att söka sommarkursstipendiet: 8 april (fram till offentliggörandet kan du göra kompletteringar om antagningsbesked osv.)

Besked om ansökan: De som ansökt kommer att få besked den 22 april

Offentliggörande av stipendiat: Kommer att göras den 16e maj

 

Ansökan och eventuella frågor skickas till nedanstående mailadress

sommarkursstipendium@uppsalaekonomerna.com

 

Se nu till att söka din drömskola att studera på över sommaren, du kommer inte att ångra det!