Skattmästare

Skattmästare (1 plats, 2 terminer)

  • Skattmästaren väljs på vårstämman
  • Notera att posten är arvoderad och kräver studieuppehåll under mandatperioden
    • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli

Vad innebär posten?

Som skattmästare är man tillsammans med skattmästaren en del av föreningens skattmästeri som ansvarar för föreningens ekonomi. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat löpande bokföringen, fakturering, upprättande och revidering av föreningsbudgeten, bokslut och deklaration, där Skattmästaren i huvudsak ansvarar för budget, bokslut och deklaration samt har den övergripande kontakten med föreningens projektgrupper. Övriga arbetsuppgifter utförs gemensamt av vice skattmästare och skattmästare.

Skattmästaren är även en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna och har som ansvar att bidra med finansiella rapporter till stöd för beslut. Tillsammans med resterande styrelse arbetar skattmästaren även strategiskt för att utveckla föreningens verksamhet genom diverse utredningar och projekt.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som Skattmästare söker vi dig som har ett stort intresse för föreningen i stort och skattmästeriet och är villig att lägga ett år på att arbeta med utvecklandet av dessa, bland annat genom att driva diverse utredningar om projekt. Du bör även ha grundläggande kunskaper i redovisning, vara noggrann, strukturerad och ha ett intresse för ekonomi. Viktigast av allt är dock ett stort intresse för posten och ett driv!

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 40 h/vecka åt posten

Har grundläggande kunskap inom redovisning (har exempelvis läst Fek A, suttit som vice skattmästare, arbetat med ekonomi)

Har god insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för organets verksamhetsområde

Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet

Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna

Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande Skattmästeriet genom att maila skatt@uppsalaekonomerna.com

 

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ