Sekreterare

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

  • Sekreteraren väljs på stämman varje termin och sitter på sin post i en termin.

Vad innebär posten?

Sekreteraren sitter med både i styrelsen och i föreningens utskottsgrupp med uppgift att förbereda dagordningar, föra protokoll under möten samt anslå styrelseprotokollen på föreningens hemsida. Utöver dessa arbetsuppgifter som specifikt tillhör posten är sekreteraren också styrelsemedlem som övriga i styrelsen med undantaget att sekreteraren inte har rösträtt. Som styrelsemedlem medverkar sekreteraren också på styrelsemöten och diskuterar strategiska (långsiktiga) frågor som berör föreningen samt bedriver utredningar om frågor i föreningen som kan förbättras, förändras eller utvecklas. Utöver detta för sekreteraren även protokoll under föreningens stämmor enligt praxis.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som sekreterare söker vi dig som är noggrann och strukturerad samt brinner för att utveckla föreningen och driva den framåt. Du bör även vara intresserad av att jobba strategiskt och ha god insyn i föreningen då du kommer sitta som en del av styrelsen.

Kvalifikationer:

– Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen

– Har möjlighet att ägna 15-20h/vecka åt posten

– Har stor insikt i postens åtaganden

– Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet

– Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Sekreterare genom att maila sekreterare@uppsalaekonomerna.com

Intervju Anna Vögeli – sekreterare VT18

Vad är den största utmaningen med din post?

Den relativt höga arbetsbelastningen och att man ska lyckas kombinera det postspecifika arbetet för både UG och styrelse med att samtidigt arbeta som de resterande styrelsemedlemmarna. Om det är viktigt för dig att verkligen få göra din röst hörd till 100% så kan det givetvis vara en utmaning att inte ha rösträtt, men inget jag reflekterat över.

Varför borde man söka just din post? Varför borde man söka till förtroendevald?

För att du får insikt i HELA föreningen och får diskutera såväl operativa frågor i UG som strategiska frågor i styrelsen. På så sätt lär du dig otroligt mycket om föreningen och blir väldigt insatt samtidigt som du får träffa samtliga förtroendevalda på olika håll. Att som förtroendevald få arbeta med människor som också valt att engagera sig ideellt är otroligt motiverande. Du träffar människor som du kanske aldrig skulle kommit i kontakt med annars och i min uppfattning är människorna som samlas inom UE några av de mest drivna, härliga och socialt kompetenta människorna jag träffat, vilket är så kul!

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. Stämma?

Var dig själv och svara ärligt! Du är antagligen inte bäst på allt, men med all säkerhet bäst på något. Och viktigast av allt – var personlig och glad. Alla älskar att lyssna på någon som drar personliga anekdoter och det äger att titta på någon som ser glad och härlig ut – det är ju en sådan person man vill ha med i föreningen!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ