Chefredaktör och Redaktör för Reversen

Chefredaktör för Reversen (1 plats, 1 termin): väljs på stämman och sitter som Chefredaktör en termin.
Redaktör för Reversen (1 plats, 2 terminer):
väljs på stämman. Efter terminen som Redaktör, kliver du på som Chefredaktör.

Vad innebär posten?

Reversens redaktör och chefredaktör har det övergripande ansvaret för Uppsalaekonomernas tidning. Redaktören ansvarar för att planera tidningen, sätta deadlines, ha kontakt med tryckeriet, korrekturläsa samt anordna utskottsmöten. Utöver det ska redaktören även finnas tillgänglig som ett bollplank för skribenterna till tidningen. Reversen är även en del av föreningens utskottsgrupp (UG) där Chefredaktören deltar på möten som hålls varannan vecka under terminen och diskuterar olika frågor rörande föreningens verksamhet.

Vem söker vi?

Till posten som redaktör (och senare chefredaktör) för Reversen söker vi dig som besitter en god kommunikativ förmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete, ha förmåga för planering då arbetet tidvis kan bli väldigt intensivt och ha ett intresse för skrivande. Du ska också ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:
Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten
Har insikt i postens åtaganden
Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde
Har goda kunskaper inom skrivande
Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Valberedningen genom att maila valberedningen@uppsalaekonomerna.com

Intervju

Viktor Mattsson, Chefredaktör Reversen VT19


Vad är det roligaste med din roll?

Det absolut roligaste är att du har alla möjligheter i världen att påverka tidningen. Varje nytt nummer är ett blankt papper (bokstavligen) och du har verkligen möjligheten att sätta din egen prägel på tidningen. Du kan verkligen utveckla Reversen i sin helhet.

Vad är den största utmaningen med din post?

Det kan ofta vara lätt att veta vad du själv går för. Det är svårare när det gäller andra så att kunna säkerställa att skribenterna skickar in sina texter i tid är alltid lite nervkittlande. Om det är så att det blir något fel så löser det sig så länge man har ett bra gäng i Reversenredaktionen där vi värdesätter samarbete högst av allt. Kort och gott, det är egentligen inget man behöver oroa sig allt för mycket för.

Varför borde man söka din post? Varför borde man söka förtroendevald?

Det är otroligt givande i en mängder av olika aspekter. Du växer som person, du blir en mästare på att ta ansvar och när du senare kliver av din post kommer du känna att lärdomarna är otroligt givande i en framtida karriär. Även om alla lärdomar är kul och viktigt är det i slutändan viktigast att man har roligt, det är en sak som är säker – det kommer du ha!

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. stämma?

Var dig själv! Det är inte svårare än så egentligen. Det kan väl däremot kännas lite diffust men… visa att du verkligen är ivrig att engagera dig. Ge förslag om hur man kan göra posten du söker till det bättre. Inget är någonsin perfekt och alla i föreningen är verkligen öppna för att förbättra verksamhet. Det kanske ger dig ett lite mer konkret exempel men annars är det också självklart viktigt att förbereda ditt tal och läs inte innantill.

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ