Recceveckorna blir ett IQ-projekt!

Recceveckorna blir IQ-projekt nummer 1274!

Den 26 april delade IQ ut ett diplom till Föreningen Uppsalaekonomerna för att uppmärksamma föreningens insatser under Recceveckorna, vilket har lett till att projektet blivit IQ-projekt nummer 1274. Syftet med aktiviteterna under Recceveckorna är att välkomna studenter till Uppsala, skapa gemenskap och trygghet bland studenterna, samt mildra den alkoholkultur som präglar studentlivet.

Recceveckorna är traditionsenliga mottagningsveckor på Uppsala universitet som arrangeras
av Föreningen Uppsalaekonomerna varje termin. Sedan 2014 arbetar Uppsalaekonomerna med olika insatser för att minska alkoholhetsen samt alkoholkonsumtionen bland studenterna. Under dagarna hålls samtliga aktiviteter alkoholfria och under kvällsaktiviteterna finns helt nyktra ansvariga på plats.

– Att våra insatser under Recceveckorna nu blir ett IQ-projekt är jätteroligt. Jag hoppas att vi
kan inspirera fler högskolor och universitet runtom i Sverige att erbjuda nya studenter en
trygg mottagning där alkohol inte står i fokus, säger Miriam Tate, Vice Ordförande vid
Uppsalaekonomerna.

Om IQ och IQ-projekt
IQ är en idéburen aktör och ett fristående dotterbolag till Systembolaget, som arbetar för ett
smartare förhållningsätt till alkohol. IQ:s verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. Ett IQ-projekt är ett bra exempel på en aktivitet som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar. Syftet med IQ-projekten är att sprida dem vidare som goda exempel så att fler kan göra mer. Recceveckorna hos Uppsalaekonomerna blir IQ-projekt nummer 1274.

– Alkoholkulturen är ofta stark i studentlivet och därför är Uppsalaekonomernas
insatser under Recceveckorna ett jättebra sätt att arbeta förebyggande på. För oss på IQ var
det självklart att detta skulle bli ett IQ-projekt, säger Karin Wallby Nici, projektledare på IQ.

Läs mer om IQ-projekt nummer 1274 här.