Rättigheter

Som student vid Uppsala universitet har du många rättigheter. Du har rätt att kräva en god psykisk och fysisk arbetsmiljö till exempel och du kan kräva att få ha pauser under dina föreläsningar. Uppsalaekonomerna har även en lagstadgad rätt som studentkår att delta i beredande och beslutande organ som kan fatta beslut som påverkar våra studenter. Det är dock inte alltid lätt att ha koll på allt som man som student har rätt till och därför går vi här igenom ett urval av de missuppfattningar kring rättigheter som ofta finns bland studenter.

Vill du läsa mer om alla de rättigheter du har som student kan du läsa universitetets riktlinjer här. Om du har några frågor eller om du har varit med om att någon av dina rättigheter inte efterföljts kan du kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com.

Fyra vanliga missuppfattningar

Det har gått tre veckor sedan min tenta – nu kan jag kräva att få tillbaka den

Ja och nej. Du som student har enligt universitets riktlinjer rätt att få alla typer av examinationer rättade och betygsatta inom högst 25 kalenderdagar (inte vardagar) efter examinationstillfället. Du måste dock ha fått ditt resultat minst 14 kalenderdagar före omexamination och kan då i vissa fall kräva tillbaka ditt resultat innan den vanliga maxgränsen.

Det är inte okej att min tenta pågår till fram till klockan 19

Allt av universitetets obligatoriska undervisning måste ske mellan klockan 8 och 17 på vardagar. Tentamenstillfällen får dock enligt universitets riktlinjer gå utöver dessa tider och pågå fram till klockan 19.

Det går inte att byta examinator för min uppsats

Om du som student genomgått två examinationstillfällen (en tentamen eller uppsatsinlämning till exempel) utan att bli godkänd har du rätt att kräva en ny examinator. Om universitetet inte kan erbjuda en ny examinator har du rätt till en annan examinationsform.

Jag fick inte det betyget jag förtjänade på min tenta – jag ska överklaga

Det är enligt universitets riktlinjer inte möjligt att överklaga ett resultat på en tentamen baserat på att du är missnöjd med ditt resultat. Det är dock möjligt att överklaga din tenta om den av någon anledning inte rättats på ett korrekt sätt (om poängräkningen har genomförts felaktigt exempelvis) eller om betyget är uppenbart oriktigt på grund av andra omständigheter.