Projektledare för Kontaktdagarna

Projektledare för Kontaktdagarna (2 poster, 2 platser)

Projektledarna tillsätts varje hösttermin, till skillnad från många andra poster tillsätts dem av styrelsen på ett styrelsemöte.

Vad innebär posten?

Projektledarna för Kontaktdagarna ansvarar för Uppsalaekonomernas största projekt, arbetsmarknadsmässan Kontaktdagarna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsättning av resten av projektgruppen för Kontaktdagarna, planering av lednings- och stormöten samt att organisera projektgruppen och de olika ansvarsområdena. Som projektledare med budget- och bokföringsansvar eller projektledare med företagsansvar kommer du att få god tid att växa i din roll, där din huvudsakliga uppgift är att koordinera och stötta övriga projektmedlemmar.

Vem söker vi?

Till posterna som Projektledare för Kontaktdagarna söker vi dig som är strukturerad och driven. Du bör även vara bekväm i en ledarroll och bra på att kommunicera. Du ska vara en riktig teamplayer och framförallt taggad på att göra Kontaktdagarna bättre än någonsin! 

Kvalifikationer:

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande

Har möjlighet att ägna minst 25h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har erfarenhet av att arbeta i Excel

Har en framtidssyn för Kontaktdagarna

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Intervju – Agnes Burell, Projektledare för Kontaktdagarna HT18

Vad innebär din post?

Min post som projektledare innebär verkligen så mycket olika saker! Du är ytterst ansvarig för hela projektet och bokar allting som arrangeras för projektgruppen såsom kick offs, överlämningar med gamla projektgruppen, resor till andra mässor etc. Du sköter tillsättningen av projektgruppen där du med den vice projektledare håller i intervjuer, planerar alla stormöten och är bollplank och stöd till din projektgrupp. Det största och mest konkreta som just projektledare är att du är ansvarig för budgeten och bokföringen för Kontaktdagarna. Du avgör vad budgeten ska innehålla och sköter även den löpande bokföringen, du gör alltså vad skattmästaren gör för föreningen fast för Kontaktdagarna. 

Vad är den största utmaningen med din post?

Den största utmaningen tror jag är att hålla budgeten och minska kostnaderna men samtidigt utveckla projektet och möta nya idéer som innebär ökade kostnader. 

Varför borde man söka just din post?

Man borde söka min post för att den är fantastiskt rolig, utvecklande och utmanade. Du får jobba med en egen projektgrupp under en lång tid, göra spännande och varierande arbetsuppgifter och du kommer utvecklas som person något otroligt.

Man borde också söka min post för att man förutom gemenskapen med alla förtroendevalda får en enorm gemenskap med projektgruppen. Det får man genom den långa tiden man jobbar tillsammans och såklart allt roligt projektgruppen gör tillsammans, så som överlämningshelg med gamla PG, kickoffs, resor till andra mässor, företagsbesök med mera. Du kommer alltså ha otroligt roligt, lära känna många nya människor och få en extremt värdefull merit på ditt CV.

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. stämma?

Mitt bästa tips är att komma ihåg att valberedningen och stämman bara är studenter, precis som du som söker är. Projektledarna för Kontaktdagarna blir valda av styrelsen istället för stämman men exakt samma tips gäller där också. De är bara studenter och har själva varit i din situation. Att vara glad, ta det lugnt och gör ditt bästa kommer räcka så långt! 

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ