Projekt

Vår största tillgång är vårt unika nätverk med Uppsalas ekonomstudenter och föreningens 400 ideellt arbetande medlemmar som professionellt organiserar de aktiviteter som studenter och företag efterfrågar.

Med ca 50 års erfarenhet i att skapa kontaktyta mellan studenter och näringsliv har Föreningen Uppsalaekonomerna blivit en effektiv kanal ur rekryteringssynpunkt. Vi kan hjälpa er att anordna alltifrån enskilda aktiviteter till mer omfattande paketlösningar. Vi välkomnar era idéer och är gärna med och arbetar fram en skräddarsydd lösning som passar er, nedan hittar ni exempel på arrangemang vi anordnar.

Företagspresentation
Nå många studenter samtidigt och berätta om ert företags verksamhet och karriärmöjligheter i en hörsal på Ekonomikum. Hörsalarna tar alltifrån 52 till 274 personer. Kanske vill ni nå en mindre skara studenter? Bjud i så fall in 20-30 studenter till vår föreningslokal Borgen, bjud på frukost eller lunch och presentera ert företag.

Workshop
Anordna en workshop inom ert expertisområde för att profilera just er kärnverksamhet, på så sätt kan ert företag och studenterna på ett interaktivt sätt lära känna varandra bättre.

Casetävling
Låt studenter inom önskad inriktning och studienivå visa vad de går för samtidigt som ni profilerar er som framtida arbetsgivare. Få insikt i hur de arbetar i grupp, löser ett affärsrelaterat problem och levererar kreativa lösningar. Omfattningen av tävlingen kan vara alltifrån en eftermiddag till ett dygn.

Företagspub
Bjud in till nationskväll för att träffa studenter under avslappnade former där en enklare middag kombineras med en föreläsning eller workshop.

Heldagspaket
Vill ni få ut det mesta utav er tid med studenterna? I så fall är ett heldagspaket ett bra alternativ. En heldag skulle kunna innehålla en företagspresentation vid lunch för efterföljande workshop eller case aktivitet för utvalda studenter. Dagen kan avslutas med klassisk gasque på nation med sånger och mingel.

Företagsbesök
Genom ett företagsbesök kan ni visa hur er arbetsplats ser ut och mer konkret hur er verksamhet sköts. Besöket kan med fördel kombineras med lunch, fika eller after work för mingel mellan företagsrepresentanter och studenter.

Sponsrade event
Genom att sponsra något av våra sociala event så som gasquer mm. når ert företag ut mot många studenter som kommit olika långt i sina studier. Under en begränsad men intensiv period får ert företag möjlighet att stärka varumärket effektivt.