Tillsättningsprocessen

Undrar du hur processen för att söka förtroendevald går till? Filmen nedan ger förhoppningsvis svar på alla dina frågor! Du hittar även informationen i textformat lite längre ner på sidan.  
Film: Otto Klingspor

Så fungerar processen – steg för steg

Steg 1 – Ansökningperioden öppnar! Äntligen är tiden kommen! Till mitten av varje termin öppnar ansökningen till att bli en del av Uppsalaekonomernas förtroedeskara! Ansökningen hålls öppen i ca. 14 dagar där du har möjlighet att skicka in din ansökan! Alla är välkomna att skicka in en ansökan via det webbformulär som du finner både på hemsidan och i tillsättningens facebookevenemang under ansökningsperioden. Du kan hitta all nödvändig information om de olika posterna på Uppsalaekonomernas hemsidan tillsammans med annan matnyttig information och ett och annat goda råd! Steg 2 – Kallad till intervju Samtliga personer som söker en förtroendepost kommer kallas på intervju tillsammans med valberedningen. Detta kan liknas en arbetsintervju, då du får en möjlighet att presentera dig själv och svara på ett antal frågor kopplade till förtroendeposten. Tips: Kom förberedd! Då en eventuell nominering till stämman främst baseras på intervjun kan det du säger öka förbättra dina förutsättning genom att i förväg fundera ut relevanta erfarenheter och kunskaper du besitter. Steg 3 – Kandidatur med nominering Grunden i valberedningens arbete är att samtliga intervjuer baseras på objektivitet, detta innebär att enbart det du skickat in in din ansökan och sagt under intervjun kommer vägas in i bedömningen. Samtliga personer som uppfyller valberedningens kravprofil kommer därefter nomineras till stämman. Detta innebär att flera personer kan komma att nomineras till samma post. (Steg 3 – Kandidatur utan nominering) Det kan vara bra att veta att du kan ställa upp på stämman även om du inte skulle bli nominerad av valberedningen! Om detta blir aktuellt för din del kommer valberedningen informera dig om hur du går tillväga för att fortsätta din kandidatur. Steg 4 – Inför stämman Om du uppfyller kravprofilen och blivit nominerad till stämman är det högtid att börja förbereda sig inför nästa steg. Stämmotext – Du ska skriva en kortare sammanfattning av vem du är och vad du vill genomföra om du skulle bli vald till posten. Denna text kommer presenteras i ett stämmohäfte som ges till samtliga som närvarar på stämman. Stämmotal – Under stämman har du 3 minuter* på dig att göra ett personligt anförande. Vad talet innehåller lämnas helt upp till dig, men förslagsvis bör det innehålla en presentation av dig, dina meriter och vad du vill genomföra. Ditt anförande följs sedan med en frågestund på 3 minuter* där stämman ges möjligheten att ställa frågor till dig. * – Söker du en post inom styrelsen har du 5 minuter till ditt förfogande, vilket efterföljs av 5 minuter frågestund. Steg 5 – Föreningsstämma Dagen är äntligen kommen! Stämman är föreningens högst beslutande organ, och det är just där som majoriteten av förtroendeposterna tillsätts*. Stämman är vanligtvis uppdelad på två dagar, där personvalen hålls under den andra stämmodagen. Alla är välkomna att närvara på föreningensstämman, men det är dock enbart föreningens ordinarie medlemmar som har rösträtt. * – Notera att IT-ansvarig, Medlemmar till Företagsgruppen och Projektledare till Kontaktdagarna tillsätts av styrelsen. Tillsättningsprocessen är dock densamma för samtliga poster, med den enda skillnaden att de tre ovan nämnda posterna istället håller sitt anförande på ett styrelsemöte. Steg 6 – Förtroendevald! Innan stämman avslutas presenteras de kandidater som blivit valda. Förhoppningsvis är det just dig vi får möjligheten att välkommen som förtroendevald inom Uppsalaekonomerna! Frågor och funderingar Kom ihåg att du hittar all nödvändig information om tillsättningsprocessen här på hemsidan! Du är givetvis välkommen att maila in dina frågor till oss i valberedningen så hjälper vi dig besvara dem!
Bild: Emelie Garton

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ