Partnerskap

Samarbetspartnerskapet är till för att skapa värde för både studenter och företag. Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete med våra partners för att tillsammans skapa ett givande och professionellt utbyte. Samarbetet regleras i ett ettårigt avtal som kan vara av två nivåer, samarbetspartner eller huvudsamarbetspartner.

Att vara partner till föreningen innefattar en hel del fördelar. Som partner får ni som företag en exponering som stärker ert varumärke gentemot föreningens dryga 3000 medlemmar fram till dagen de skall ut i arbetslivet. Genom ett samarbetsavtal får både föreningen och ert företag förutsättningarna att bygga ett stabilt och kontinuerligt samarbete vilket medför att ni lättare kan föra en mer personlig och nära dialog med studenterna. Resultatet blir att ni i slutändan har fantastiska möjligheter att rekrytera rätt studenter för just er.

För att samarbetet ska skötas professionellt har ni en kontaktperson som sköter all kommunikation mellan er och föreningen under det år avtalet löper. Vill du veta mer om vad som ingår i samarbetspartnersavtalet, varför det är värdefullt att vara partner och hur ni ska gå tillväga för att bli det?

Kontakta Vice ordförande med näringslivsansvar, Vilhelm Westberg på vordf.naringsliv@uppsalaekonomerna.com 070 344 32 35