Verksamhet

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Idag har föreningen över 2000 medlemmar varav cirka 350 är aktiva inom olika projekt och aktiviteter. Detta gör föreningen till en av Uppsalas största studentföreningar och en av Sveriges största ekonomföreningar. Föreningens verksamhet är indelad i tre områden: studier, fritid och framtid där det främsta syftet är att bevaka och förbättra utbildningen genom utvärdering och påverkan i nära samarbete med studenterna och universitet.

Uppsalaekonomerna är kår för den företagsekonomiska, nationalekonomiska samt statistiska institutionen och arbetar därigenom för att studiebevaka och förbättra utbildningen vid dessa institutioner och vid hela ekonomprogrammet. Under fritidsområdet arbetar föreningen för en meningsfull och rolig tillvaro vid sidan av studierna genom fester och events, sport och andra sociala aktiviteter. Inom området framtid arbetar föreningen genom täta kontakter och nära relationer med näringslivet och genom föreläsningar, besök, casetävlingar, jobbannonser och informella möten får medlemmarna i Uppsalaekonomerna chans till en värdefull framtid.

Föreningen styrs av styrelsen med 10 förtroendevalda medlemmar varav nio röstberättigade som har ansvar för det långsiktiga och strategiska arbetet för verksamheten. Det operativa arbetet styrs genom ordföranderiet som tillsammans med föreningens övriga förtroendevalda ansvarar för Uppsalaekonomernas dagliga aktiviteter.

Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som sker två gånger per år. Då väljs förtroendevalda och propositioner och motioner behandlas. Valberedningen ansvarar för att förbereda stämman och nominera kandidater inför personval.

Föreningen är organiserad enligt de tre verksamhetsområden som finns: fritid, framtid och studier. Under dessa områden ligger föreningens åtta utskott: Idrott, Event, Reversen, Välkomst, Internationella, Finans, Näringsliv och Utbildningsutskottet. Utöver dessa finns det även vår arbetsmarknadsmässa Kontaktdagarna, våra studieråd samt våra fem operativa organ: Företagsgruppen, Skattmästeriet, Intendent, IT-ansvarig och Marknadsföringsgruppen. Nedan hittar du alla utskott och operativa organ.

Ordföranderiet ansvarar för utskotten och de operativa organens verksamhet samtidigt som styrelsen har i uppgift att utforma föreningens strategi och långsiktighet.

Föreningen har även organ och funktioner som inte ingår i organisationskartan. Dels finns det Uppsalaekonomernas nätverk med fokus på feminism i näringslivet, VERA som du kan läsa mer om här. Uppsalaekonomerna har även UE Jammar: ett forum där musikintresserade medlemmar kan ses, spela tillsammans och ibland framträda under föreningens evenemang. Du kan läsa mer om UE Jammar här.