Ordförande

Ordförande (1 post, 2 terminer)

  • Ordförande väljs på vårstämman
  • Notera att posten är arvoderad och kräver studieuppehåll under mandatperioden
    • Mandatperiod: 1 år med start 1 juli
    • Arvoderingsperiod: 1 augusti till 31 maj

Ordföranderiet är de som ansvarar för den dagliga verksamheten i föreningen och består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivansvar och vice ordförande med utbildningsansvar. Tillsammans leder ordföranderiet föreningens förtroendevalda och tar alla operativa beslut i föreningen. Detta kan innebära att utbilda, coacha och anordna interna aktiviteter så väl som att besluta kring projekt, samarbeten och nya initiativ.

Vad innebär posten?

Ordförande för Uppsalaekonomerna är föreningens ansikte utåt och fungerar som stöd till många  av föreningens olika delar. Denne utgör tillsammans med tre vice ordföranden ordföranderiet som arbetar med den dagliga verksamheten i föreningen. Dessutom leder ordförande föreningens styrelse där man jobbar med mer strategiska frågor för att utveckla föreningen på lång sikt. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär både att leda föreningens styrelsemöten, att delta på kårmöten och att samordna den interna verksamheten. Som ordförande är man också med och representerar föreningen på externa evenemang, agerar stöd åt skattmästeriet och hanterar oförutsedda situationer av olika slag.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som Ordförande söker vi dig som har ett stort intresse för föreningen och är villig att lägga ett år på att jobba med den och utveckla den. Vi tror att du som söker gärna är strukturerad, lyhörd och trivs i ledarrollen. Vi tror också att du tycker om att umgås med och arbeta med mycket olika människor.

Kvalifikationer:

Har varit förtroendevald i minst 1 termin

Har möjlighet att ägna minst 40h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet

Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna

Måste vara villig att ta studieuppehåll under mandatperioden

Vi ser gärna att du är bosatt i Uppsala (med närområde), för att snabbt kunna infinna dig på Borgen vid behov.

Intervju – Hanna Jansson, Ordförande HT17-VT18

Hur skulle du beskriva din roll?

Jag skulle beskriva min post som en stor portion av ”gott och blandat”. Det lite halvt sanningsenliga, halvt skämtsamma, uttalandet om att ordförande har ett “mellan-stolarna-ansvar” beskriver egentligen min post rätt bra. Jag har det lite luddiga ansvarsområdet att ha ansvar för allting som inte automatiskt eller självklart faller på en annan post i föreningen. Det kan innebära allt från att samordna förtroendevaldas årliga resa till Lund till att svara på vardagliga frågor från föreningens medlemmar.

Förutom detta är ett av mina främsta ansvarsområden att ha extern kontakt med andra organisationer kopplat till Uppsalaekonomerna- detta innebär många andra studentföreningar och kårer, universitetet, kommunen osv. I detta innefattar det att delta på möten i olika forum där studenter på Uppsala universitet diskuteras. Jag är också ordförande i styrelsen vilket gör att jag är ansvarig för att sammankalla till styrelsemöten samt ansvarig för att leda styrelsemöten. I rollen som styrelseledamot har jag ett ansvar för att driva utredningar som utvecklar föreningen framåt samt ett ansvar för att lägga den tid jag behöver för att komma till alla styrelsemöten förberedd (tex. genom att skriva styrelsematerial, läsa styrelsematerial, bilda mig en uppfattning osv osv). Min roll för också med sig ett ansvar för att delvis vara föreningens ansikte utåt. Detta innebär att jag rätt ofta är iväg på olika representationsuppdrag på tex. interna och externa gasquer där jag också ofta håller tal. Jag är även, tillsammans med Simon som är utbildningsansvarig, representant för föreningen i U9 – ett nätverk mellan Sveriges nio största ekonomföreningar.

Som del av ordföranderiet innebär det att jag är en av fyra som sitter och arbetar på Borgen på heltid vilket ganska naturligt skapar en roll av ”allt i allo” här på plats – det blir automatiskt så att vi i våra roller får lite bättre koll på Borgen och hur det vardagliga fungerar här. Sånt som ”bara fungerar” har jag ofta ett finger med i spelet för!

Vad är det roligaste med din roll?

Att få vara del av all föreningens verksamhet. Jag får träffa otroligt mycket nya ansikten och jag får ta del av mycket roliga utvecklingar både inom och utav föreningen i stort. Dessutom är det roligt att få en så stor kontakt med andra parter av studentlivet i Uppsala, såsom jurister, teknologer, farmaceuter…

Vad är den största utmaningen med din post?

Att vara del av all verksamhet – samtidigt. Jag har inte ett så ”specifikt” ansvarsområde som många andra poster har vilket kan skapa en viss känsla av att vara överallt och ingenstans. En annan utmaning med min post är att jag tror att det är lätt att bli satt i ett bestämt fack mycket bara av att posten heter ”Ordförande”- för mig har det varit och fortsätter att vara viktigt att arbeta emot att ”enbart” vara en post för de som ej känner mig sedan innan.

Varför borde man söka just din post?

För att man vill vara med och göra skillnad. Du får otroliga möjligheter att prova på ditt ledarskap i olika former under året och att delta i och leda en styrelse vilket inte är en helt vanlig erfarenhet efter du tagit din kandidatexamen.

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ