Vice Ordförande i Välkomstutskottet

Vice ordförande i Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)

Vad innebär posten?

Välkomstutskottets fokus ligger på att välkomna föreningens nya medlemmar. Utskottet ansvarar huvudsakligen för Uppsalaekonomernas Recceveckor, Buddy System (välkomnandet av internationella utbytesstudenter) och Master Welcoming Week (välkomnandet av masterstudenter) – tre stora projekt som redan idag finns inom föreningen, men som tidigare har legat under Eventutskottet respektive Internationella utskottet. I rollen som ordförande eller vice ordförande för utskottet ingår ansvar för tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation av utskottets projekt. Dessutom har man ansvar att sammanställa utskottets budget (främst ordförande), planera och hålla i utskottsmöten varannan vecka samt agera stöd åt utskottets projektgrupper under terminerna. Ordförande närvarar även i föreningens utskottsgrupp som sammanträder varannan vecka.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Vi söker dig som är sugen på att utveckla föreningen ytterligare och vill vara med och bidra med nya idéer och tankar till en helt ny del av Uppsalaekonomerna! Vi tror att du har en god problemlösningsförmåga, är kreativ, strukturerad och en bra ledare.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten (redan med start vårterminen 2018)

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till antingen Välkomstutskottet eller Valberedningen!

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ