• 7 May
  • Styrelsemöte 2020-04-27

   /

   Styrelsemöte 2020-04-27 Den 27.e april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet tog styrelsen bland annat beslut om den stundande revideringen av föreningsbudgeten samt förde en diskussion gällande Uppsalaekonomernas Alumniverksamhet på LinkedIn. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker […] Läs mer

 • 5 May
  • Kallelse Extrastämma #1 vårterminen 2020

   /

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till Extrastämma #1 vårterminen 2020. Kallelsen i sin helhet hittar du här! Tid: Tisdagen den 19 maj kl. 16:00 Plats: TBA Föredragningslista: Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans sekreterare 4 Val av två justerare 5 Val av två rösträknare 6 Val av […] Läs mer

 • 4 May
  • Vårstämma 2020

   /

   Vårstämma 2020-04-21 Den 21:a april hade föreningen vårstämma, protokollet från denna är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. Har du åsikter om något från föreningenstämma eller det som styrelsen utöver detta tar upp? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner […] Läs mer

 • 21 Apr
  • Nya förtroendevalda efter Vårstämman 2020!

   /

   Kära Uppsalaekonomer!  Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda att kliva på som förtroendevalda hösten 2020 är följande: Ordförande  Erik Baehre  Vice ordförande Lisa Fälth Vice ordförande med näringslivsansvar  Vilhelm Westberg Vice ordförande med utbildningsansvar Olivia Andersson Sekreterare Svea Johansson Skattmästare  Emi Holmberg Vice skattmästare  Ellinor […] Läs mer

 • 16 Apr
  • Styrelsemöte 2020-04-08

   Den 8:e april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. Under mötet diskuterade styrelsen bland annat propositioner och upplägg för föreningens kommande vårstämma. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, […] Läs mer

 • 13 Apr
  • Lär känna kandidaterna inför vårstämman 2020

   /

   Tisdagen den 21 april 16.00 är det äntligen dags för Uppsalaekonomernas Vårstämma 2020! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Lär känna kandidaterna här! Då stämman kommer hållas digitalt rekommenderar vi alla att hålla utkik […] Läs mer

 • 7 Apr
  • Kallelse Vårstämma 2020

   /

   Härmed kallar Uppsalaekonomernas styrelse medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie Föreningsstämma våren 2020. Kallelsen i sin helhet hittar du här! (Senast uppdaterad 2020-04-13 – styrelsen beklagar kallelsens formateringsfel) Datum: Tisdagen den 21 april 2020 Tid och plats: 16.00, digitalt Föredragningslista: Inledning § 1 Föreningsstämmans öppnande § 2 Val av föreningsstämmans ordförande § 3 Val av föreningsstämmans […] Läs mer

 • 24 Mar
  • Styrelsemöte 2020-03-16

   Styrelsemöte 2019-03-16 Den 16:e mars hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att arbetsuppgifter för den kommande arvoderade skattmästaren, propositioner till Vårstämman 2020 samt införandet av medaljer i föreningen. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du […] Läs mer

 • 14 Mar
  • Styrelsemöte 2020-03-02

   Den 2:a mars hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa storleken på sommarkursstipendiet på för 2020 på upp till 35 000kr och att godkänna implementering av en långsiktig strategi för Uppsalaekonomerna. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du […] Läs mer

 • 24 Feb
  • Styrelsemöte 2020-02-17

   Den 17:e februari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.  På mötet diskuterade styrelsen bland annat om upplägget för föreningens kommande Stormöte för de förtroendevalda och tog beslut gällande hur arvoderingsavtalet HT20/VT21 ska komma att se ut. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något […] Läs mer