• 4 May
  • Medlemsundersökningen

   Det har blivit dags för Uppsalaekonomernas årliga medlemsundersökning. Där ber vi om alla våra medlemmars åsikter om föreningen och vår verksamhet. Under året arbetar vi sedan för att sammanställa åsikterna och genomföra förändringarna som våra medlemmar vill se. Klicka här för att komma till enkäten! Detta år kommer vi lotta ut följande priser bland alla […] Läs mer

 • 27 Apr
  • Styrelsemöte 2021-04-19

   Den 19:e april hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat att implementera en ny policy kring intern kommunikation för att underlätta för förtroendevalda samt fick besök av från studentkonsultbolaget Consor. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske […] Läs mer

 • 22 Apr
  • Nya förtroendevalda efter Vårstämman 2021!

   /

   Kära Uppsalaekonomer! Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda att kliva på som förtroendevalda hösten 2021 är följande: Ordförande  Daniel Busk Vice ordförande  Amanda Höök Vice ordförande med näringslivsansvar Sara Asperheim Skattmästare  Roy Österborg Vice skattmästare  Daniel Tanta Vice ordförande Eventutskottet  Saga Kronborg Vice ordförande Välkomstutskottet […] Läs mer

 • 16 Apr
  • Lär känna kandidaterna inför Vårstämman 2021!

   Onsdagen den 21 april är det dags för Uppsalaekonomernas Vårstämma 2021! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla sina tal. Stämmotexterna hittar du […] Läs mer

 • 13 Apr
  • Styrelsemöte 2021-04-07

   /

   Den 7:e april hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om vem som blev sommarkursstipendiat samt diskuterade en kommunikationsstrategi samt reviderade budgeten för mars månad. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 7 Apr
  • Vårstämma 2021

   KALLELSE VÅRSTÄMMA 2021Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie vårstämma 2021. Kallelsen kompletteras med kandidaturer till aktuella förtroendeposter, motioner och propositioner. Kallelsen i sin helhet hittar du här. (Senast uppdaterad 20/4-21) Datum: Onsdagen den 21 april 2021Tid och plats: Digitalt, via Zoom. Kl. 16:00.  Föredragningslista:§1 Föreningsstämmans öppnande§2 Val av föreningsstämmans ordförande§3 Val av föreningsstämmans […] Läs mer

 • 29 Mar
  • Styrelsemöte 2021-03-22

   /

   Den 22 mars hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat kring kravprofilen för sommarkursstipendiet ska se ut, samt fortsatte att utvärdera den arvoderade skattmästarrollen. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 22 Mar
  • Styrelsemöte 2021-03-08

   /

   Den 8:e mars hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat kring reglerna för sommarkursstipendiet och påbörjade utvärderingen av den arvoderade skattmästaren. Vidare diskuterades även en ny organisationskarta.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker […] Läs mer

 • 1 Mar
  • Styrelsemöte 2021-02-22

   /

   Den 22:andra x hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om innovationspotten och sommarkursstipendiet samt diskuterade en kommande utvärdering av skattmästarens roll och ansvarsområden. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen […] Läs mer

 • 16 Feb
  • Styrelsemöte 2021-02-08

   /

   Den 8:e februari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat att anta ett nytt arvoderingsavtal för kommande termins heltidare, godkände budgetrevideringen för januari och diskuterade kring den tackverksamhet som föreningen bedriver. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du […] Läs mer