• 21 Oct
  • Styrelsemöte 2020-10-19

   /

   Den 19:e oktober hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet diskuterade styrelsen bland annat om språk i föreningens sociala kanaler, propositioner till höststämman 2020 samt fick besök från internationella utskottet. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker […] Läs mer

 • 15 Oct
  • STRUT-möte 2020-10-08

   /

   Den 8:e oktober hade strategiska utbildningsrådet möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade STRUT bland annat om arbetsgrupper för utredningar och diskuterade studentrepresentation. STRUT 2020-10-08 Läs mer

 • 9 Oct
  • Verksamhetsplan HT20-VT20

   /

   Föreningen Uppsalaekonomernas verksamhetsplan för HT20-VT20 är nu fastställd och publicerad. Denna illustrerar vilka fokusområden som prioriteras under verksamhetsåret samt konkretiserar hur förening kommer arbeta med dessa. Verksamhetsplanen är upplagd under ”Om oss – Styrdokument”. Rubrikerna för verksamhetsplanen är ”Utbildning”, ”Företagsevenemang”, ”Miljömässig hållbarhet”, ”Ekonomisk hållbarhet” och ”Inkludering”. Föreningen Uppsalaekonomernas verksamhetsplan HT20-VT21   Läs mer

 • 8 Oct
  • Styrelsemöte 2020-10-05

   /

   Den 5:e oktober hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa verksamhetsplanen för 2020/2021 och att tillsätta en styrelseprojektgrupp inför Jubileumsfirande 2021 samt diskuterade Borgens Afton och fick besök från UEAMs portföljförvaltare. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller […] Läs mer

 • 1 Oct
  • STRUT-möte 2020-09-26

   /

   Den 26:e september hade strategiska utbildningsrådet möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade STRUT bland annat att vilka utredningar som ska drivas under terminen samt diskuterade fokusfrågor i UUFS. STRUT 2020-09-26 Läs mer

 • 25 Sep
  • Styrelsemöte 2020-09-21

   /

   Den 21:a september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet fick styrelsen bland annat besök från Kontaktdagarna, gick igenom första utkast för Verksamhetsplan för 2020/2021 samt diskuterade hur föreningen ställer sig till event under rådande pandemi. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som […] Läs mer

 • 9 Sep
  • Styrelsemöte 2020-09-07

   /

   Den 7:e september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att godkänna budget 1 för verksamhetsåret, diskuterade verksamhetsplanen och beslutade om dess rubriken samt hade besök från Seniorskollegiet. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker […] Läs mer

 • 1 Sep
  • Extrainsatt styrelsemöte 2020-08-25

   /

   Den 25:e augusti hade styrelsen extrainsatt möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet diskuterade styrelsen bland annat budget 1 för verksamhetsåret samt beslutade om vilka styrelseutredningar och projekt som ska bedrivas under terminen. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen […] Läs mer

 • 10 Aug
  • Extrainsatt styrelsemöte 2020-08-06

   /

   Styrelsemöte 2020-08-06 Den 8:e augusti hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat om Kontaktadagarna 2020 som hybridmässa samt diskuterade kring evenemang som blivit framskjutna till höstterminen. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen […] Läs mer

 • 4 Aug
  • Grattis till antagningen!

   /

   Generalerna angående corona: Kära nya studenter, Året 2020 blev inte som någon förväntade sig, inte heller för oss i rollen som projektledare för Recceveckorna HT20. Vi har, trots restriktioner, arbetat för att anordna sex roliga veckor för att välkomna dig som ny student till Uppsalaekonomerna och den fantastiska studentstaden Uppsala. Likt tidigare terminer kommer det […] Läs mer