• 10 Jun
  • Styrelsemöte 2021-05-31

   /

   Den 31 maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Omoss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om ett arbetsdokument för lika villkor och samt diskuterade och utvärderade verksamhetsplanen.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och […] Läs mer

 • 8 Jun
  • Ny förtroendevald efter extrastämma #2 VT21

   Kära Uppsalaekonomer! Extrastämma #2 som genomfördes under onsdagseftermiddagen är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom en ny förtroendevald. Följande kandidat kliver 1/7 på sitt uppdrag. Vice ordförande med utbildningsansvar (1 post, 2 terminer) Hanna Olai  Det finns ytterligare vakanta poster att söka nu. Ansökningen till dessa öppnade direkt efter stämman och valberedningen håller intervjuer […] Läs mer

 • 1 Jun
  • Lär känna kandidaterna inför Extrastämma #2 VT21!

   Onsdagen den 2 juni är det dags för Uppsalaekonomernas Extrastämma #2 VT21! Nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla sina tal. Stämmotexterna hittar du här! […] Läs mer

 • 25 May
  • Kallelse till extrastämma #2 vårterminen 2021

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extra föreningsstämma #2 våren 2021. Kallelsen i sin helhet hittar du här. Datum: Tisdagen den 2 juni 2021. Tid och plats: Digitalt, via Zoom. Kl. 16:00.  Föredragningslista: Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två […] Läs mer

 • 24 May
  • Styrelsemöte 2021-05-17

   /

   Den 17:e maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat att revidera delar av reglementet som styr Uppsalaekonomerna Asset management, tillsatte seniorskollegiet och nya ortfölförvaltare samt diskuterade personärendeshantering. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som […] Läs mer

 • 19 May
  • Nya förtroendevalda efter extrastämman VT21!

   /

   Kära Uppsalaekonomer! Extrastämman som genomfördes under tisdagseftermiddagen är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom två nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda att kliva på som förtroendevalda hösten 2021 är följande: Sekreterare Hanna Bohlin Redaktör Reversen Greta Jenset Petrén Det finns ytterligare vakanta poster att söka nu efter extrastämman. Ansökningen till dessa öppnade direkt […] Läs mer

 • 14 May
  • Lär känna kandidaterna inför Extrastämma #1 VT21!

   /

   Tisdagen den 18 maj är det dags för Uppsalaekonomernas Extrastämma #1 VT21! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla sina tal. Stämmotexterna hittar […] Läs mer

 • 13 May
  • Extrainsatt Styrelsemöte 2021-05-12

   /

   Den 12:e maj hade styrelsen ett extrainsatt möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Omoss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen om vilka av sökande kandidater som kommer att tillsättas till företagsgruppen för verksamhetsåret 2021/2022. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen […] Läs mer

 • 10 May
  • Styrelsemöte 2021-05-03

   /

   Den 3:e maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat att föreningens resursallokering, kallelse till extrastämma och styrelsen fick besök av Uppsalaekonomerna Asset management som presenterade sitt fondfördelningsförslag. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som […] Läs mer

 • 4 May
  • Kallelse extrastämma #1 vårterminen 2021

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extra föreningsstämma våren 2021. Kallelsen i sin helhet hittar du här. (Kallelsen är senast uppdaterad 17/5-2021) Datum: Tisdagen den 18 maj 2021 Tid och plats: Digitalt, via Zoom. Kl. 16:00.  Föredragningslista: Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av […] Läs mer