• 7 Jan
  • Styrelsemöte 2018-12-20

   /

   Den 20:e december 2018 hade styrelsen sitt sista möte för året, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att ändra reglementet för UEAM gällande val av föreningens portföljförvaltare, diskuterade vidare angående arvodering av skattmästare samt beviljade kontoteckningsrätter för 2019.  Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? […] Läs mer

 • 20 Dec
  • Styrelsemöte 2018-12-10

   /

   Den 10:e december hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa förenings policys samt diskuterade arvodering av skattmästare och medlemsundersökningen HT18 – VT19.  Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta […] Läs mer

 • 11 Dec
  • Styrelsemöte 2018-12-06

   /

   Den 6:e december hade styrelsen ett extrainsatt möte och protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen projektledare för Kontaktdagarna 2019! Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du […] Läs mer

 • 3 Dec
  • Nya förtroendevalda efter extrastämma #1

   /

   Kära Uppsalaekonomer! Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda våren 2019 är följande: Chefsredaktör för Reversen Viktor Mattsson Redaktör för Reversen Diana Araf Vice ordförande i Valberedningen Karolina Billow Vice skattmästare Maria Ivic Vice ordförande i Finansutskottet Alma Ahlrik Vice […] Läs mer

  • Styrelsemöte 2018-11-26

   /

   Den 26:e november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen bland annat skattmästare för VT19, beslutade om en budgetrevidering, diskuterade föreningens integritetspolicy samt beslutade om styrelseansvar för de påklivande styrelseledamöterna. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 1 Dec
  • Lär känna kandidaterna inför Extrastämma #1 2018

   På måndagen den 3:e december är det äntligen tid för Uppsalaekonomernas extrastämma! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla sina tal. Här kan […] Läs mer

 • 27 Nov
  • Kallelse till Extrastämma #1

   /

   KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA #1 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma #1. Tid:​ ​Måndagen ​den ​3 ​december ​kl. ​16:00. Plats: Ekonomikum. Föredragningslista Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två rösträknare §6 Val av en observatör §7 Föreningsstämmans stadgeenliga […] Läs mer

 • 26 Nov
  • Styrelsemöte 2018-11-13

   /

   Den 13:e november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen bland annat en IT-ansvarig till VT19, diskuterade utredningen om att arvodera föreningens skattmästare samt gick igenom verksamhetsplanen. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta […] Läs mer

 • 20 Nov
  • Uppsalaekonomerna i sorg

   /

   Det är med stor sorg som vi nåtts av meddelandet att Aras Amin gått bort under natten till tisdagen. Våra tankar går närmast till Aras familj och vänner. Aras var inom Föreningen Uppsalaekonomerna engagerad som Ordförande för Näringslivsutskottet 2016-2017 och arvoderad på heltid som Vice ordförande med näringslivsansvar under 2017-2018. Genom hans engagemang, men också […] Läs mer

 • 13 Nov
  • Nya förtroendevalda efter höststämman 2018

   Kära Uppsalaekonomer!  Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda våren 2019 är följande: Styrelseledamot   David Jansson Emil Källqvist Frida Wallentheim Josef Segerlund  Sekreterare:  Evelina Bingmark  Vice Ordförande i Eventutskottet:   Frida Karlsson  Vice Ordförande i Internationella Utskottet:   Amina Duderija Vice Ordförande i Näringslivsutskottet:   Frida […] Läs mer