• 27 Sep
  • Styrelsemöte 2021-09-20

   /

   Den 20 september hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa rubrikerna i årets verksamhetsplan och att välja en styrelseledamot med alumnansvar. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta […] Läs mer

 • 21 Sep
  • Extrainsatt styrelsemöte 2021-09-14

   /

   Den 14 september hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet fattade styrelsen beslut om fyllnadsval av Ordförande och Vice Ordförande för Utbildningsutskottet.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, […] Läs mer

 • 12 Sep
  • Styrelsemöte 2021-09-06

   /

   Den 6 september hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet fattade styrelsen beslut om att tillsätta en ny portföljförvaltare, dessutom diskuterades bland annat jubileumsbalen och kontaktdagarna.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? […] Läs mer

 • 9 Sep
  • Ny förtroendevald efter extrastämma #3 VT21

   Kära Uppsalaekonomer! Extrastämma #3 som genomfördes under torsdagseftermiddagen är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom en ny förtroendevald. Följande kandidat kliver på sitt uppdrag direkt. Styrelseledamot (1 post, 1 termin)  Hanna Nilsson Det finns ytterligare vakanta poster att söka nu. Ansökningen till dessa har varit öppen sedan extrastämma #2 och valberedningen håller intervjuer löpande. […] Läs mer

 • 3 Sep
  • Extrainsatt styrelsemöte 2021-08-28

   /

   Den 28 augusti hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om utredningar och projekt, representationsuppdrag samt inköp av nya högtalare.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon […] Läs mer

  • Lär känna kandidaten inför extrastämma #3 VT21

   Lär känna kandidaten inför extrastämma #3 VT21

   Torsdagen den 9:e september är det dags för Uppsalaekonomernas Extrastämma #3 VT21! Nu kan du lära känna den nominerade kandidaten genom en personliga presentationer, där berättar hon allt ifrån vad hon vill genomföra till vad hon har för tidigare meriter. Stämmotexten hittar du här Vi ses på Zoom den 9 september kl.16.00! All information publiceras […] Läs mer

 • 26 Aug
  • Kallelse till extrastämma #3 vårterminen 2021

   Kallelse till extrastämma #3 vårterminen 2021

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extra föreningsstämma #3 våren 2021. Kallelsen i sin helhet hittar du här. Datum: Torsdag den 9 september Tid och plats: Kl 16:00, digitalt via Zoom. Föredragningslista: Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två […] Läs mer

 • 7 Jul
  • Styrelsemöte 2021-06-03

   /

   Den 3 juni hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Omoss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastslå föreningens policys samt att tillsätta en ny IT-ansvarig.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta […] Läs mer

 • 10 Jun
  • Styrelsemöte 2021-05-31

   /

   Den 31 maj hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Omoss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om ett arbetsdokument för lika villkor och samt diskuterade och utvärderade verksamhetsplanen.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och […] Läs mer

 • 8 Jun
  • Ny förtroendevald efter extrastämma #2 VT21

   Kära Uppsalaekonomer! Extrastämma #2 som genomfördes under onsdagseftermiddagen är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom en ny förtroendevald. Följande kandidat kliver 1/7 på sitt uppdrag. Vice ordförande med utbildningsansvar (1 post, 2 terminer) Hanna Olai  Det finns ytterligare vakanta poster att söka nu. Ansökningen till dessa öppnade direkt efter stämman och valberedningen håller intervjuer […] Läs mer