• 7 Apr
  • Vårstämma 2021

   KALLELSE VÅRSTÄMMA 2021Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie vårstämma 2021. Kallelsen kompletteras med kandidaturer till aktuella förtroendeposter, motioner och propositioner. Kallelsen i sin helhet hittar du här. Datum: Onsdagen den 21 april 2021Tid och plats: TBA Föredragningslista:§1 Föreningsstämmans öppnande§2 Val av föreningsstämmans ordförande§3 Val av föreningsstämmans sekreterare§4 Val av två justerare§5 Val av […] Läs mer

 • 29 Mar
  • Styrelsemöte 2021-03-22

   /

   Den 22 mars hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat kring kravprofilen för sommarkursstipendiet ska se ut, samt fortsatte att utvärdera den arvoderade skattmästarrollen. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 22 Mar
  • Styrelsemöte 2021-03-08

   /

   Den 8:e mars hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat kring reglerna för sommarkursstipendiet och påbörjade utvärderingen av den arvoderade skattmästaren. Vidare diskuterades även en ny organisationskarta.Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker […] Läs mer

 • 1 Mar
  • Styrelsemöte 2021-02-22

   /

   Den 22:andra x hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om innovationspotten och sommarkursstipendiet samt diskuterade en kommande utvärdering av skattmästarens roll och ansvarsområden. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen […] Läs mer

 • 16 Feb
  • Styrelsemöte 2021-02-08

   /

   Den 8:e februari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat att anta ett nytt arvoderingsavtal för kommande termins heltidare, godkände budgetrevideringen för januari och diskuterade kring den tackverksamhet som föreningen bedriver. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du […] Läs mer

 • 29 Jan
  • Styrelsemöte 21-01-25

   /

   Den 25:e januari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet så valde styrelsen en ny portföjförvaltare till Uppsalaekonomernas Asset managemet, valde ansvarsområde till styrelseledamot med utbidningsansvar samt träffade seniorskollegiet. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 21 Jan
  • Extrainsatt styrelsemöte 2021-01-17

   /

   Den 17:e januari hade styrelsen ett extrainsatt möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.På mötet beslutade styrelsen bland annat om vilka utredningar som ska bedrivas under VT21 samt det strategiska utbildningsrådets mandat. I övrigt diskuterades studentrepresentationsuppdrag för styrelseledamöter. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du […] Läs mer

 • 15 Jan
  • Styrelsemöte 21-01-11

   /

   Den 11:e januari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat handlingsplanen för den lokala studiebevakningen som föreningen besdriver samt hur detta skulle regleras i reglementet. I övrigt diskuterade styrelsen krispolicyn samt hur introduktions-verksamhet ska bedrivas under pandemin. Har du åsikter om […] Läs mer

 • 17 Dec
  • Extrainsatt styrelsemöte 2020-12-16

   /

   Den 16:e december hade styrelsen extrainsatt möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att starta upp Uppsalaekonomeras Mentorskapsprogram 2021, välja nya portföljförvaltare för UEAM VT21, godkänna sittande portföljförvaltares förslag på fondfördelningsförslag HT20, välja styrelseledamot med utbildningsansvar för VT21-HT21, godkänna reglementesändringar och ändringar i […] Läs mer

  • Styrelsemöte 2020-12-14

   /

   Den 14:e december hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att införa ansvarsområdet styrelseledamot med utbildningsansvar och godkänna en reviderat budget. Därutöver diskuterade styrelsen internationalisering samt partner- och avtalsutredningen. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske […] Läs mer