Nya förtroendevalda efter Vårstämman 2021!

Kära Uppsalaekonomer!

Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda att kliva på som förtroendevalda hösten 2021 är följande:

Ordförande 

Daniel Busk

Vice ordförande 

Amanda Höök

Vice ordförande med näringslivsansvar

Sara Asperheim

Skattmästare 

Roy Österborg

Vice skattmästare 

Daniel Tanta

Vice ordförande Eventutskottet 

Saga Kronborg

Vice ordförande Välkomstutskottet

Thea Färnstrand

Vice ordförande Finansutskottet

Johanna Steiner

Vice ordförande Idrottsutskottet

Louise Runsten

Vice ordförande Internationella utskottet

Albin Östervall

Vice ordförande Näringslivsutskottet

Michaela Mattsson

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen 

Vendela Jurland

Vice ordförande Valberedningen 

Caroline Hallberg

Valberedningsledamot

Axel Gullikson

Intendent

Kani Hamasdi

De poster som står vakanta kommer att tillsättas på Extrastämma #1. Ansökan öppnar 22/4 och och stänger den 26/4. De poster som kan sökas är följande:

Vice ordförande med utbildningsansvar (1 post, 2 terminer)

Sekreterare (1 post, 1 termin)

Vice ordförande i Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)

Redaktör för Reversen (1 post, 2 terminer)

Ansökan är även öppen för följande poster som kommer att tillsättas av styrelsen och även denna kommer att vara öppen mellan 22/4 och 26/4:

– IT-ansvarig (1 post, 1 termin)

Håll även utkik på facebook under “Uppsalaekonomerna” där evenemang för ansökan kommer publiceras. Har du några frågor, tveka inte på att höra av dig till valberedningen (valberedningen@uppsalaekonomerna.com).