Ny förtroendevald efter extrastämma #3 VT21

Kära Uppsalaekonomer!

Extrastämma #3 som genomfördes under torsdagseftermiddagen är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom en ny förtroendevald. Följande kandidat kliver på sitt uppdrag direkt.

Styrelseledamot (1 post, 1 termin) 

Hanna Nilsson

Det finns ytterligare vakanta poster att söka nu. Ansökningen till dessa har varit öppen sedan extrastämma #2 och valberedningen håller intervjuer löpande. Dessa poster kommer att tillsättas av styrelsen. De poster som är vakanta är:

Ordförande i Utbildningsutskottet (1 post, 1 termin)

Vice ordförande i Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)