Medlemsåsikter

Uppsalaekonomerna är en kår som ständigt är i förändring. Vår verksamhet definieras och formas av våra medlemmar och vi försöker därför ständigt lyssna på vad våra medlemmar vill och tycker. Den främsta sättet som vi gör detta är genom vår årliga medlemsundersökning. Nedan presenteras några åsikter som kommit fram genom medlemsundersökningen och även några åtgärder som vi tagit för att förbättra verksamheten som följd.

Visste du att…

 …ungefär 97% av alla som engagerar sig tycker att det var lätt att komma in i föreningen?

Öppenhet är en del av Uppsalaekonomernas värdegrund. Föreningen ska spegla öppenhet och transparens och vi jobbar aktivt för att se till att det förblir så. Att så väl nya som gamla medlemmar är engagerade är något vi konstant arbetar för. Att alla medlemmar oavsett bakgrund ska känna sig välkomna i föreningen är av fundamentalt värde inom Uppsalaekonomerna.

det är större sannolikhet att en engagerar sig om en deltagit på ett utskottsmöte?

Utskottsmöten är en väldigt bra introduktion till föreningens olika områden. Oavsett utskott, förkunskap om temat och ifall du går själv är du alltid lika välkommen. Känner du dig osäker inför GMAT? Kom och besök Utbildningsutskottets möte för att förbereda dig på bästa möjliga sätt. Vill du höra när European Career Tour delar med sig av sina erfarenheter från städer som Amsterdam och London, där företag som Linkedin och Nasdaq besöktes? Kom förbi det Internationella utskottets möte! Såklart är du lika välkommen oavsett termin, så kom och hitta din del av föreningen.

Förändringar

Under medlemsundersökningen VT17 framkom det att 13% av föreningens medlemmar ansåg att ansökningsprocessen till att bli förtroendevald var avskräckande. Därför har Valberedningen inför stämman beslutat att börja arrangera en workshop i retorik för att skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemmar att söka en förtroendevaldpost.

Om Medlemsundersökningen

Varje år anordnar Uppsalaekonomerna en medlemsundersökning där vi tar in åsikter från våra medlemmar om oss och vår verksamhet. Vanligtvis utgörs undersökningen av runt 30 frågor uppdelade i olika delar: en inledning med grundläggande frågor, därefter följer frågor om engagemang i föreningen, Borgen, studiebevakning, företagsrelaterade frågor, studiesociala aktiviteter och en avslutande del som varje år varierar. Undersökningen avslutas sedan med en tävlingsfråga där de som har det bästa svaret vinner ett fint pris.

Medlemsundersökningen hålls vanligtvis i maj och den går att göra både online och på plats i Lokstallarna där vi brukar stå och marknadsföra undersökningen.

Har du en åsikt om något vi kan förbättra eller förändra och vill inte vänta på medlemsundersökningen? Fyll i formuläret nedan.