Tidningsurklipp 1972

Historia

Föreningen Uppsalaekonomerna, då UPEKON, bildades 18 oktober 1971, av Jan Lövqvist, Kent Schultz och Mats Dafnäs, som en frukt av tidens försök till förnyelse av universitetet och nya samarbetsformer. Redan från början rörde verksamheten områdena utbildningsbevakning, näringslivskontakt och social samvaro. Utöver detta arrangerades mer tidstypiska projekt som en dagskurs i meditation.

UPEKON:s uppgifter var till en början att bevaka stipendium, seminarier och förmedla praktikplatser. Vidare arrangerades temadagar kring inre välbefinnande och själslig utveckling i sann 70-talsanda. UPEKON växte snabbt och 1973 hade man hela 710 medlemmar. Genom sitt engagemang berikade de studietiden för sina vänner och generationer därefter. På 80- och 90- talet blåste nya vindar och föreningens historia kom att präglas av både yuppietidens yra och IT-boomens topp. Projekt, företag och studenter kom och gick men föreningen bestod.

1994 slogs UPEKON ihop med Internationella Ekonomföreningen och bildade då Föreningen Uppsalaekonomerna.

Efter kårobligatoriets avskaffades 1:a juli 2010 och möjligheten för andra sammanslutningar att ansöka om kårstatus öppnades så väcktes frågan om Uppsalaekonomerna skulle arbeta för att bli en egen kår. 2013 skickades första ansökan in till konsistoriet (universitets styrelse) men avslogs då på grund av att Uppsala studentkår hade bättre förankring bland studenterna samt fler medlemmar vid de berörda institutionerna.

2016 ansökte Uppsalaekonomerna för en andra gång till konsistoriet vid Uppsala universitet om erhålla kårstatus att ta över studiebevakningen från Uppsala studentkår vid Nationalekonomiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Statistiska institutionen samt ekonomisk-historiska institutionen. Konsistoriet beviljade ansökan för Företagsekonomiska institutionen samt Nationalekonomiska institutionen då Uppsalaekonomerna ansågs ha en större förankring bland studenterna på grund av högre medlemstal. Konsistoriet avslog ansökan för Statistiska institutionen samt Ekonomisk-historiska institutionen då Uppsala studentkår ansågs ha större förankring bland studenterna på dessa institutioner på grund av högre medlemstal.

Från den 1:a juli 2016 är Uppsalaekonomerna studentkår för Företagsekonomiska institutionen och Nationalekonomiska institutionen. 2019 var det återigen dags för ansökan om att erhålla kårstatus. Även denna gång ansågs Uppsalaekonomerna ha störst förankring till medlemmarna som studerade vid Företagsekonomiska- och Nationalekonomiska institutionen – men denna gång tillkom även Statistiska institutionen. Beslutet fattades mot bakgrund av Uppsalaekonomernas medlemsantal.

Föreningsstämma 1973 - Grundaren Jan Lövqvist och stämmoordförande Knut Rexed

Föreningsstämma 1973 – Grundaren Jan     UPEKON: Bussresa till England på 70-talet          Lövqvist och stämmordförande Knut Rexed

U9 och vänföreningar

Uppsalaekonomerna är medlem i ekonomnätverket U9 där de nio största ekonomföreningarna och kårerna samarbetar i olika organisatoriska och utbildningsrelaterade frågor. De nio föreningarna representerar över 30 000 inskrivna studenter. Detta nätverk träffas på konferenser två gånger per termin och utbyter kunskap och idéer hur medlemmarna ska få bättre studier, närmare kontakt med näringslivet och få bättre studiesocialt liv. Följande föreningar och kårer är med i U9:

EHVS – Ekonomihögskolan i Växjö studentförening.
ELIN – Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet.
Föreningen Ekonomerna – Ekonomföreningen vid Stockholms Universitet.
HHGS – Handelshögskolan i Göteborg studentkår.
HHUS – Handelshögskolan i Umeå studentförening.
SASSE – Student Association of the Stockholm School of Economics
JSA – JIBS Student Association.
LE – Lundaekonomernas Studentkår.
UE – Föreningen Uppsalaekonomerna.

Uppsalaekonomerna är även en del av UUFS där samtliga kårer vid Uppsala universitet tillsammans arbetar med central studiebevakning. Följande kårer är med i UUFS:

US – Uppsala Studentkår
Farmis – Farmacevtiska studentkåren
JF – Juridiska Föreningen Uppsala
UTN – Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Rindi – Gotlands studentkår Rindi
UE – Föreningen Uppsalaekonomerna.

Föreningen har också givande utbyte och samarbeten med olika föreningar i Uppsala:

  • US – Uppsala Systemvetare
  • UMV – Uppsala Medievetare
  • MF – Medicinska Föreningen Uppsala
  • Samvetarna – Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
  • UPS – Uppsala Politices Studerande
  • EA – Entrepreneurs Academy
  • Dynamicus – Personalvetarföreningen vid Uppsala universitet