Ekonomikum

Kandidatprogram

Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära och framstående ekonomiutbildningar och rankades av URANK 2013 som Sveriges bästa ekonomiprogram. Universitetet som helhet rankades av Academic Ranking of World Universities (ARWU) på plats 60 i världen.

Till kandidatprogrammet antas varje år ungefär 360 studenter (cirka 180 per termin). Vid intagning höstterminen 2017 krävdes vid första urvalet 21.04 p (BI) från gymnasiet eller 1.50 på högskoleprovet. Programmet sträcker sig över sex terminer och ger en bred kunskapsbas inom de ekonomiska ämnena. Det finns fem potentiella huvudområden som det går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik eller handelsrätt. När biämnen skall väljas finns många valmöjligheter inom samhällsvetenskapliga ämnen såväl som helt andra områden. Programmet har internationella influenser sett till innehåll och erbjuder både kurser med engelska som undervisningsspråk och stora möjligheter till utlandsstudier inom ramen för programmet. Som sista del av ekonomprogrammet skrivs en kandidatuppsats värd 15 hp.

Vill du läsa mer om kandidatprogrammet hittar du mer information här.

Vid avklarad kandidatexamen finns möjligheten att läsa en master inom valt huvudområde. Du kan hitta mer information om masterprogrammen här.