Kallelse till Vårstämma 2019

Härmed är medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna kallade till ordinarie Föreningsstämma våren 2019.

Kallelsen i sin helhet hittar du här!

Tid: Tisdagen den 23 april kl. 17:00 samt onsdagen den 24 april kl. 16:00.

Plats: Hörsal 4, Ekonomikum.

Föredragningslista

Första dagen

Inledning

§1 Föreningsstämmans öppnande

§2 Val av föreningsstämmans ordförande

§3 Val av föreningsstämmans sekreterare

§4 Val av två justerare

§5 Val av två rösträknare

§6 Val av en observatör

§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

§8 Godkännande av föredragningslistan

§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2018-12-03

§10 Frågor från föreningens medlemmar

Revisorsval

§11 Val av revisor

Stadgeändringar

§12 Andra läsningen av propositioner HT 2018

§23 Redaktionella ändringar

§28 Första läsningen av proposition VT 2019

Andra dagen

§48 Återuppta Vårstämma 2019 dag 2

§49 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Förtroendeval

§50 Val av förtroendeposter

Avslutningsvis

§51 Röstresultat

§52 Meddelanden

§53 Övriga frågor

§54 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas styrelse,

Christopher Lin                    David Jansson

Emil Källqvist                       Evelina Bingmark

Frida Wallentheim               Josef Segerlund

Julia Forssell                        Nora Malmberg

Theo Örtengren                    Tove Henning

 

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den 23/4 – 24/4 2019

Ordförande (1 plats, 2 terminer)

Viktor Mattsson

Vice ordförande (1 plats, 2 terminer)

Dennis Leach

Vice ordförande med näringslivsansvar (1 plats, 2 terminer)

Jenny Lidman

Vice ordförande med utbildningsansvar (1 plats, 2 terminer)

Anders Gombrii

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Vakant

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

Svea Johansson

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Ellinor Zakhour

Matilda Bäremo

Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)

Erik Baehre

Lisa Fälth

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Oscar Klersell

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Einar Karemyr

Vilhelm Westberg

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Sara Baldin

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Anton Schönqvist

Ebba Gustafsson

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Louise Frisk

Olivia Andersson

Thor Sandberg

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Rakel Wallentin

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Vakant

Intendent (1 plats, 1 termin)

Vakant

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Saga Ryttergård