Kallelse till Vårstämma 2019

Härmed är medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna kallade till ordinarie Föreningsstämma våren 2019.

Kallelsen i sin helhet hittar du här!

Tid: Tisdagen den 23 april kl. 17:00 samt onsdagen
den 24 april kl. 16:00.

Plats: Hörsal 4, Ekonomikum.

Föredragningslista

Första dagen

Inledning

§1
Föreningsstämmans öppnande

§2 Val av
föreningsstämmans ordförande

§3 Val av
föreningsstämmans sekreterare

§4
Val av två justerare

§5 Val av två
rösträknare

§6 Val av en
observatör

§7
Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

§8 Godkännande av
föredragningslistan

§9
Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2018-12-03

§10 Frågor från föreningens medlemmar

Revisorsval

§11 Val av revisor

Stadgeändringar

§12 Andra
läsningen av propositioner HT 2018

§23 Redaktionella ändringar

§28 Första läsningen av proposition VT 2019

Andra dagen

§48 Återuppta Vårstämma 2019 dag 2

§49 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Förtroendeval

§50 Val av förtroendeposter

Avslutningsvis

§51 Röstresultat

§52 Meddelanden

§53 Övriga frågor

§54 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas
styrelse,

Christopher
Lin                    David
Jansson

Emil Källqvist                       Evelina Bingmark

Frida Wallentheim               Josef Segerlund

Julia Forssell                        Nora Malmberg

Theo Örtengren                    Tove Henning

 

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den 23/4 – 24/4 2019

Ordförande (1 plats, 2 terminer)

Viktor
Mattsson

Vice ordförande (1 plats, 2 terminer)

Dennis
Leach

Vice ordförande med näringslivsansvar (1 plats, 2 terminer)

Jenny
Lidman

Vice ordförande med utbildningsansvar (1 plats, 2 terminer)

Anders
Gombrii

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Vakant

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

Svea
Johansson

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Ellinor
Zakhour

Matilda
Bäremo

Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)

Erik
Baehre

Lisa
Fälth

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Oscar
Klersell

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Einar
Karemyr

Vilhelm
Westberg

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Sara
Baldin

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Anton
Schönqvist

Ebba
Gustafsson

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Louise
Frisk

Olivia
Andersson

Thor
Sandberg

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Rakel
Wallentin

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Vakant

Intendent (1 plats, 1 termin)

Vakant

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Saga Ryttergård