Kallelse till Höststämma 2018

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie

Föreningsstämma hösten 2018.

Tid: ​Måndagen ​den ​12 ​november ​kl. ​17:00 ​samt ​tisdagen ​den ​13 ​november ​​kl. ​16:00.

Plats: Hörsal 4, Ekonomikum.

Föredragningslista

Första dagen

Inledning

 • 1 Föreningsstämmans öppnande
 • 2 Val av föreningsstämmans ordförande
 • 3 Val av föreningsstämmans sekreterare
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Val av två rösträknare
 • 6 Val av en observatör
 • 7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av föredragningslistan
 • 9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2018-05-31
 • 10 ​Frågor ​från ​föreningens ​medlemmar

Stadgeändringar

 • 11 ​Redaktionella ​ändringar Bilaga ​1
 • 12 Andra läsningen av Proposition 1 VT 2018 Bilaga ​2
 • 13 Andra läsningen av Proposition 2 VT 2018 Bilaga ​3
 • 14 Andra läsningen av Proposition 3 VT 2018 Bilaga ​4
 • 15 Andra läsningen av Proposition 4 VT 2018 Bilaga ​5
 • 16 Andra läsningen av Proposition 5 VT 2018 Bilaga ​6
 • 17 Andra läsningen av Proposition 6 VT 2018´ Bilaga ​7
 • 18 Andra läsningen av Proposition 7 VT 2018 Bilaga ​8
 • 19 Andra läsningen av Proposition 8 VT 2018 Bilaga ​9
 • 20 Andra läsningen av Proposition 9 VT 2018 Bilaga ​10
 • 21 Andra läsningen av Proposition 10 VT 2018 Bilaga ​11
 • 22 Andra läsningen av Proposition 11 VT 2018 Bilaga ​12
 • 23 Andra läsningen av Proposition 12 VT 2018 Bilaga ​13
 • 24 Andra läsningen av Proposition 13 VT 2018 Bilaga ​14
 • 25 Andra läsningen av Proposition 14 VT 2018 Bilaga ​15
 • 26 Andra läsningen av Proposition 15 VT 2018 Bilaga ​16
 • 27 Andra läsningen av Proposition 16 VT 2018 Bilaga ​17
 • 28 Andra läsningen av Proposition 17 VT 2018 Bilaga ​18
 • 29 Andra läsningen av Proposition 18 VT 2018 Bilaga ​19
 • 30 Andra läsningen av Proposition 19 VT 2018 Bilaga ​20
 • 31 Andra läsningen av Proposition 20 VT 2018 Bilaga ​21
 • 32 Andra läsningen av Proposition 21 VT 2018 Bilaga ​22
 • 33 Andra läsningen av Proposition 22 VT 2018 Bilaga ​23
 • 34 Andra läsningen av Proposition 23 VT 2018 Bilaga ​24
 • 35 Andra läsningen av Proposition 24 VT 2018 Bilaga ​25
 • 36 Andra läsningen av Proposition 25 VT 2018 Bilaga ​26
 • 37 Andra läsningen av Proposition 26 VT 2018 Bilaga ​27
 • 38 Andra läsningen av Proposition 27 VT 2018 Bilaga ​28
 • 39 Andra läsningen av Proposition 28 VT 2018 Bilaga ​29
 • 40 Andra läsningen av Proposition 29 VT 2018 Bilaga ​30
 • 41 Andra läsningen av Proposition 30 VT 2018 Bilaga ​31
 • 42 Andra läsningen av Proposition 31 VT 2018 Bilaga ​32
 • 43 Andra läsningen av Proposition 32 VT 2018 Bilaga ​33
 • 44 Andra läsningen av Proposition 33 VT 2018 Bilaga ​34
 • 45 Andra läsningen av Proposition 34 VT 2018 Bilaga ​35
 • 46 Andra läsningen av Proposition 35 VT 2018 Bilaga ​36
 • 47 Andra läsningen av Proposition 36 VT 2018 Bilaga 37
 • 48 Första läsningen av Proposition 1 HT 2018 Bilaga ​38
 • 49 Första läsningen av Proposition 2 HT 2018 Bilaga ​39
 • 50 Första läsningen av Proposition 3 HT 2018 Bilaga ​40
 • 51 Första läsningen av Proposition 4 HT 2018 Bilaga ​41
 • 52 Första läsningen av Proposition 5 HT 2018 Bilaga ​42
 • 53 Första läsningen av Proposition 6 HT 2018 Bilaga ​43
 • 54 Första läsningen av Proposition 7 HT 2018 Bilaga ​44
 • 55 Första läsningen av Proposition 8 HT 2018 Bilaga ​45
 • 56 Första läsningen av Proposition 9 HT 2018 Bilaga ​46
 • 57 Första läsningen av Proposition 10 HT 2018 Bilaga ​47
 • 58 Första läsningen av Proposition 11 HT 2018 Bilaga ​48
 • 59 Första läsningen av Proposition 12 HT 2018 Bilaga ​49

Andra dagen

 • 60 ​Återuppta ​Höststämma 2018 dag 2
 • 61 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Årsredovisning ​2017/2018

 • 62 ​Fastställande ​av ​årsredovisning ​2017/2018 Bilaga 50
 • 63 ​Beviljande ​av ​ansvarsfrihet ​för ​styrelsen ​verksamhetsåret ​2017/2018
 • 64 ​Beslutande ​om ​disposition ​av ​överskott

Förtroendeval

 • 65 ​Val ​av ​förtroendeposter Bilaga ​51
 • 66 ​Val ​av ​förtroendeposter Bilaga ​52

Avslutningsvis

 • 67 Röstresultat
 • 68 ​Meddelanden
 • 69 Övriga frågor
 • 70 Föreningsstämmans avslutande

Hela kallelsen finner du här! Kallelse höststämma 2018

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Christopher Lin                                     Jessica Mattsson

Johan Lindskog                                     Josefine Thor

Julia Forssell                                          Louise Jönsson

Mathias Lien Oscarsson                      Nora Malmberg

Theo Örtengren                                     William Axenborg Wallér

 

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den 12/11 – 13/11 2018

Styrelseledamot (4 poster, 2 terminer)

David Jansson
Emil Källqvist
Frida Wallentheim
Josef Segerlund

Sekreterare (1 post, 1 termin)

Evelina Bingmark

Vice Skattmästare (1 post, 2 terminer)

Vakant

Vice Ordförande i Eventutskottet (1 post, 2 terminer)

Frida Karlsson

Vice Ordförande i Finansutskottet (1 post, 2 terminer)

Vakant

Vice Ordförande i Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)

Vakant

Vice Ordförande i Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)

Amina Duderija
Diana Araf
Emma Bevegård

Vice Ordförande i Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)

Frida Sundborg

Vice Ordförande i Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)

Anders Gombrii

Vice Ordförande i Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)

Fredrik Pettersson

Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)

Emelie Elgström

Vice Ordförande i Valberedningen (1 post, 2 terminer)

Vakant

Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)

Elin Cederholm
Fabian Jakobsson
Viktor Mattsson
Karolina Billow

Intendent (1 post, 1 termin)

Gustav Sjöberg
William Axenborg Wallér

Chefsredaktör Reversen (1 post, 1 termin)

Vakant

Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)

Vakant