Kallelse till extrastämma #2 vårterminen 2021

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extra föreningsstämma #2 våren 2021. Kallelsen i sin helhet hittar du här.

Datum: Tisdagen den 2 juni 2021.

Tid och plats: Digitalt, via Zoom. Kl. 16:00. 

Föredragningslista:

Inledning

§1 Föreningsstämmans öppnande

§2 Val av föreningsstämmans ordförande

§3 Val av föreningsstämmans sekreterare

§4 Val av två justerare

§5 Val av två rösträknare

§6 Val av en observatör

§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

§8 Godkännande av föredragningslistan

§9 Godkännande av stämmoprotokoll från ordinarie stämma 2021-05-18

Förtroendeval

§10 Val av förtroendeposter

Avslutningsvis

§11 Röstresultat

§12 Meddelanden

§13 Övriga frågor

§14 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Erik Baehre, Lisa Fälth, Vilhelm Westberg, Olivia Andersson, Emi Holmberg, Louise Pettersson, Hanna Olai, Ida Åström, Linnea Frizell, Saga Ryttegård