Kallelse Höststämma 2020

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma hösten 2020.

Kallelsen i sin helhet hittar du HÄR. (Senast uppdaterad 2020-11-10)

Datum: Tisdagen den 10 november och onsdagen den 11 november 2020

Plats: Digitalt/Zoom

Tid: Från 16:30

Lär känna kandidaterna inför Höststämman 2020!

Föredragningslista:

Första dagen

Inledning

 • 1 Föreningsstämmans öppnande
 • 2 Val av föreningsstämmans ordförande
 • 3 Val av föreningsstämmans sekreterare
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Val av två rösträknare
 • 6 Val av en observatör
 • 7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av föredragningslistan
 • 9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2020-05-19
 • 10 ​Frågor ​från ​föreningens ​medlemmar

Stadgeändringar

 • 11 ​Redaktionell ändring 1 HT20 Bilaga 1
 • 12 ​Redaktionell ändring 2 HT20 Bilaga 2
 • 13 ​Redaktionell ändring 3 HT20 Bilaga 3
 • 14 ​Redaktionell ändring 4 HT20 Bilaga 4
 • 15 ​Redaktionell ändring 5 HT20 Bilaga 5
 • 16 ​Redaktionell ändring 6 HT20 Bilaga 6
 • 17 ​Redaktionell ändring 7 HT20 Bilaga 7
 • 18 ​Redaktionell ändring 8 HT20 Bilaga 8
 • 19 ​Redaktionell ändring 9 HT20 Bilaga 9
 • 20 ​Redaktionell ändring 10 HT20 Bilaga 10
 • 21 ​Redaktionell ändring 11 HT20 Bilaga 11
 • 22 ​Redaktionell ändring 12 HT20 Bilaga 12
 • 23 Redaktionell ändring 13 HT20 Bilaga 13
 • 24 Redaktionell ändring 14 HT20 Bilaga 14
 • 25 Redaktionell ändring 15 HT20 Bilaga 15
 • 26 Andra läsningen av Proposition 1 VT2020 Bilaga 16
 • 27 Andra läsningen av Proposition 2 VT2020 Bilaga 17
 • 28 Första läsningen av Proposition 1 HT2020 Bilaga 18
 • 29 Första läsningen av Proposition 2 HT2020 Bilaga 19
 • 30 Första läsningen av Proposition 3 HT2020 Bilaga 20
 • 31 Första läsningen av Proposition 4 HT2020 Bilaga 21
 • 32 Första läsningen av Proposition 5 HT2020 Bilaga 22
 • 33 Första läsningen av Proposition 6 HT2020 Bilaga 23

Andra dagen

 • 34 ​Återuppta ​Höststämma 2020
 • 35 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Årsredovisning ​2019/2020

 • 36 ​Fastställande ​av ​årsredovisning ​2019/2020
 • 37 ​Beviljande ​av ​ansvarsfrihet ​för ​styrelsen ​verksamhetsåret ​2019/2020
 • 38 ​Beslutande ​om ​disposition ​av ​överskott

Förtroendeval

 • 39 ​Val ​av ​förtroendeposter
 • 40 ​Fyllnadsval

Avslutningsvis

 • 41 Röstresultat
 • 42 ​Meddelanden
 • 43 Övriga frågor
 • 44 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Erik Baehre, Lisa Fälth, Vilhelm Westberg, Olivia Andersson, Emi Holmberg, Svea Johansson, Alma Ahlrik, Amina Duderija, Caroline Montenius, Frida Karlsson

Följande kandidater har nominerats av Valberedningen till Höststämman 10/11 – 11/11 2020

Styrelseledamot (4 platser, 2 terminer)

Erik Berglund

Hanna Olai

Ida Åström

Kani Hamasdi

Linnea Frizell

Louise Pettersson

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Vakant

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

Elias Englund

Klaudia Lennerling

Roy Österborg

Wilma Kinnunen

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Beata Lampers

Filippa Arfalk

Henrik Petersson

Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)

Gustav Eliasson

Michael Svensson

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Alexander Koutakis

Carl Skoog

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Isak Askelöf

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Ellen Hjelm

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Jennifer Forsberg

Marcus Wilsenius

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Elin Voksepp

Elisabeth Hagman

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Ebba Wiking

Klara Wallman

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)

Alba Birkhammar

Emil Grandin

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Daniel Busk

Elina Wallén

Michelle Van de Velde

Vendela Jurland

Intendent (1 plats, 1 termin)

Vakant

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Annie Unghanse

Hugo Rosell

Fyllnadsval

Vice ordförande Utbildningsutskottet HT20-VT21

Vakant