Kallelse Höststämma 2019

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie Föreningsstämma hösten 2019.

Kallelsen i sin helhet hittar du här! (Senast uppdaterad 2019-11-05)

Tid: Tisdagen den 12 november kl. 17:00 samt onsdagen den 13 november kl. 16:00

Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Föredragningslista:

Första dagen

Inledning

 • 1 Föreningsstämmans öppnande
 • 2 Val av föreningsstämmans ordförande
 • 3 Val av föreningsstämmans sekreterare
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Val av två rösträknare
 • 6 Val av en observatör
 • 7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av föredragningslistan
 • 9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2019-05-28
 • 10 ​Frågor ​från ​föreningens ​medlemmar

Stadgeändringar

 • 11 ​Redaktionell ​ändring 1 HT19 Bilaga 1
 • 12 Redaktionell ändring 2 HT19 Bilaga 2
 • 13 Andra läsning av Proposition 1 VT19 Bilaga 3
 • 14 Andra läsning av Proposition 2 VT19 Bilaga 4
 • 15 Andra läsning av Proposition 3 VT19 Bilaga 5
 • 16 Andra läsning av Proposition 4 VT19 Bilaga 6
 • 17 Andra läsning av Proposition 5 VT19 Bilaga 7
 • 18 Andra läsning av Proposition 6 VT19 Bilaga 8
 • 19 Andra läsning av Proposition 7 VT19 Bilaga 9
 • 20 Andra läsning av Proposition 8 VT19 Bilaga 10
 • 21 Andra läsning av Proposition 9 VT19 Bilaga 11
 • 22 Andra läsning av Proposition 10 VT19 Bilaga 12
 • 23 Andra läsning av Proposition 11 VT19 Bilaga 13 och Bilaga 14
 • 24 Andra läsning av Proposition 12 VT19 Bilaga 13 och Bilaga 15
 • 25 Andra läsning av Proposition 13 VT19 Bilaga 13 och Bilaga 16
 • 26 Andra läsning av Proposition 14 VT19 Bilaga 17
 • 27 Andra läsning av Proposition 15 VT19 Bilaga 18
 • 28 Andra läsning av Proposition 16 VT19 Bilaga 19
 • 29 Andra läsning av Proposition 17 VT19 Bilaga 20 och Bilaga 21
 • 30 Andra läsning av Proposition 18 VT19 Bilaga 20 och Bilaga 22
 • 31 Andra läsning av Proposition 19 VT19 Bilaga 20 och Bilaga 23
 • 32 Andra läsning av Proposition 20 VT19 Bilaga 24
 • 33 Första läsning av Proposition 1 HT19 Bilaga 25
 • 34 Första läsning av Proposition 2 HT19 Bilaga 26
 • 35 Första läsning av Proposition 3 HT19 Bilaga 27
 • 36 Första läsning av Proposition 4 HT19 Bilaga 28
 • 37 Första läsning av Proposition 5 HT19 Bilaga 29

Andra dagen

 • 38 ​Återuppta ​Höststämma 2019 dag 2
 • 39 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Årsredovisning ​2018/2019

 • 40 ​Fastställande ​av ​årsredovisning ​2018/2019
 • 41 ​Beviljande ​av ​ansvarsfrihet ​för ​styrelsen ​verksamhetsåret ​2018/2019
 • 42 ​Beslutande ​om ​disposition ​av ​överskott

Förtroendeval

 • 43 ​Val ​av ​förtroendeposter
 • 44 ​Val ​av ​förtroendeposter

Avslutningsvis

 • 45 Röstresultat
 • 46 ​Meddelanden
 • 47 Övriga frågor
 • 48 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Anders Gombrii                                      Dennis Leach

Maria Ivic                                                Jenny Lidman

David Jansson                                       Viktor Mattsson

Karolina Johansson                             Josef Segerlund

Emil Källqvist                                        Frida Wallentheim

 

Följande kandidater har nominerats av Valberedningen till höststämman den 12/11 – 13/11 2019

Styrelseledamot (4 platser, 2 terminer)
Alma Ahlrik

Amina Duderija

Caroline Montenius

Ebba Tamm

Frida Karlsson

Frida Sundborg

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Elin Victorsson

Vice skattmästare (1 plats, 1 termin)

Emi Holmberg

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Emma Sjöberg

Louise Pettersson

Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)

Marcus Edström

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Klara Arvidson

Simon Carlsson

 Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Alfred Stannow Lind

Ida Åström

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Erik Berglund

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Joakim Gerdstigen

Sara Persson

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Vakant

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)

Philip Svensson

Kani Hamasdi (ej nominerad – se nedan för mer information)

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Lisa Ling

Simon Doyon

Intendent (1 plats, 1 termin)

Vakant

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Vakant

 

Ej nominerade sökanden som kandiderar på stämman den 13/11 2019

Kani Hamasdi kandiderar på stämman till ovan nämnda post. Hon har ej genomgått valberedningens process, utan ställer upp som motkandidat.

Kandidater som icke blivit nominerade av valberedningen kan ställa upp på stämman i enlighet med föreningens stadgar Kap 5 Föreningsstämma §13 Kandidaturer utöver valberedningens nomineringar.

Har du frågor kring denna process är du välkommen att höra av dig till ordf@uppsalaekonomerna.com