Kallelse Extrastämma #1 vårterminen 2020

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till Extrastämma #1 vårterminen 2020.

Kallelsen i sin helhet hittar du här!

Tid: Tisdagen den 19 maj kl. 16:00

Plats: TBA

Föredragningslista:

Inledning

 • 1 Föreningsstämmans öppnande
 • 2 Val av föreningsstämmans ordförande
 • 3 Val av föreningsstämmans sekreterare
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Val av två rösträknare
 • 6 Val av en observatör
 • 7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av föredragningslistan
 • 9 Godkännande av stämmoprotokoll från ordinarie stämma 2020-04-21

Förtroendeval

 • 10 ​Val ​av ​förtroendeposter

Avslutningsvis

 • 11 Röstresultat
 • 12 ​Meddelanden
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Alma Ahlrik                                   Dennis Leach
Frida Karlsson                              Jenny Lidman
Anders Gombrii                           Viktor Mattsson
Elin Victorsson                            Amina Duderija
Caroline Montenius                   Svea Johansson

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till extrastämman den 19/5 2020

Intendent (1 plats, 1 termin) 

Tina Sperring