Kallelse Extrastämma #1 HT20

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extra föreningsstämma hösten 2020.

Datum: Tisdagen den 1 december

Tid och plats: Information kommer.

Föredragningslista:

Inledning

§1 Föreningsstämmans öppnande

§2 Val av föreningsstämmans ordförande

§3 Val av föreningsstämmans sekreterare

§4 Val av två justerare

§5 Val av två rösträknare

§6 Val av en observatör

§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

§8 Godkännande av föredragningslistan

§9 Godkännande av stämmoprotokoll från ordinarie stämma 2020-11-10 – 2020-11-11

Förtroendeval

§10 Val av förtroendeposter

§11 Fyllnadsval

Avslutningsvis

§12 Röstresultat

§13 Meddelanden

§14 Övriga frågor

§15 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Erik Baehre, Lisa Fälth, Vilhelm Westberg, Olivia Andersson, Emi Holmberg, Svea Johansson, Alma Ahlrik, Amina Duderija, Caroline Montenius, Frida Karlsson

Följande kandidater har nominerats av Valberedningen till Extrastämma #1 1/12 2020

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Hanna Bohlin

Saga Ryttegård

Intendent (1 plats, 1 termin)

Henrik Petersson

Joakim Elmström

Kani Hamasdi

Marcus Edström

Fyllnadsval

Vice ordförande Utbildningsutskottet HT20-VT21

Elin Voksepp