Kallelse Extrastämma #1 Höstterminen 2019

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie Föreningsstämma hösten 2019.

Kallelsen i sin helhet hittar du här!

Tid: Onsdagen den 4:e december kl. 16:00

Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Föredragningslista:

Inledning

 • 1 Föreningsstämmans öppnande
 • 2 Val av föreningsstämmans ordförande
 • 3 Val av föreningsstämmans sekreterare
 • 4 Val av två justerare
 • 5 Val av två rösträknare
 • 6 Val av en observatör
 • 7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av föredragningslistan
 • 9 Godkännande av stämmoprotokoll från ordinarie stämma 2019-11-12 och 2019-11-13

Förtroendeval

 • 10 ​Val ​av ​förtroendeposter

Avslutningsvis

 • 11 Röstresultat
 • 12 ​Meddelanden
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,

Anders Gombrii                                      Dennis Leach

Maria Ivic                                                Jenny Lidman

David Jansson                                       Viktor Mattsson

Karolina Johansson                             Josef Segerlund

Emil Källqvist                                        Frida Wallentheim

 

Följande kandidater har nominerats av Valberedningen till Extrastämman den 4/12 2019

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Hanna Olai

Jens Persdahl

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Linnea Frizell

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Alessandra Westerlund

Intendent (1 plats, 1 termin)

Ebba Tamm