Intendent

Intendent (1 plats, 1 termin)

  • Intendenten väljs på stämman varje termin.

Vad innebär posten?

Intendenten ansvarar för föreningens lokaler, både i utseende och funktion. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat inköp av förbrukningsvaror, framförallt till den löpande verksamheten men även större inköp i samråd med styrelsen. Utöver inköp ansvarar intendenten för andra frågor rörande Borgens drift. Intendenten ansvarar för att sätta ihop ett städschema, att anordna en större städdag samt att ta hand om sophantering, städavtal och brandsäkerhet. Utöver detta är man även ansvarig för salsbokningar på Ekonomikum och sköter därmed kontakten mellan projektgrupper och Ekonomikums intendent. Intendenten är också en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna där föreningens verksamhet dikuteras.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som intendent söker vi dig som är påhittig, uppfinningsrik, har ett sinne för detaljer och vill göra Borgen till den bästa föreningslokalen den kan bli. Du ska gärna vara handlingskraftig och händig då det till viss del underlättar för intendentens arbetsuppgifter. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 10h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en vilja att förbättra och utveckla föreningslokalen

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande intendent genom att maila intendent@uppsalaekonomerna.com

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ