Höststämma 2020

Höststämma 2020-11-10 – 2020-11-11

Den 10-11:e november hade föreningen höststämma, protokollet från denna är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

Har du åsikter om något från föreningenstämma eller det som styrelsen utöver detta tar upp? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!

Protokoll höststämma 2020-10-10 – 2020-10-11