FAQ Förtroendevald

Fråga: Vem kan söka förtroendevald?

Svar: Alla som är ordinarie medlemmar samt stödmedlemmar inom Uppsalaekonomerna är varmt välkomna att söka!

Fråga: Hur blir man förtroendevald?

Svar: Varje termin söker Uppsalaekonomerna nya människor som vill vara med och engagera sig! Under en av våra ansökningsperioder söker du då den post du är intresserad av och vad som händer sedan kan du läsa mer om här!

Fråga: Vad är en stämma?

Svar: Det är föreningens högst beslutande organ där bland annat förtroendevalda röstas fram av föreningens ordinarie medlemmar. Stämman äger i regel rum i en av hörsalarna på Ekonomikum och är uppdelad på två olika dagar. Första dagen presenteras bland annat motioner och propositioner och andra dagen är det främst val av förtroendeposter. Om du fortfarande känner dig osäker på vad en stämma är, tveka inte på att fråga oss i Valberedningen så berättar vi gärna mer!

Fråga: Kul, nominerad! Men hjälp, hålla tal! Vad ska man tänka på?

Svar: Det finns oändligt med sätt att skriva och hålla sitt tal på, men ett tips är att fundera på “Varför söker jag? Varför ska stämman rösta på just mig till den här specifika rollen?” och sedan besvara frågorna med att exempelvis lyfta fram karaktärsdrag hos dig själv eller sådant som du vill åstadkomma/bevara inom föreningen.

När du väl står på stämman, glöm inte att nervositeten är någonting normalt! Händer som skakar, röst som darrar och fjärilar som ivrigt flyger runt i magen hör alltså till det normala. Men keep in mind att det är en givande erfarenhet värd att kämpa för! För att underlätta för dig kommer vi i Valberedningen även att hålla en workshop på ämnet, så vill du ha fler tips, stay tuned!

Fråga: Hur många timmar i veckan spenderar en förtroendevald på föreningsarbete?

Svar: Det skiljer från post till post, där en del roller kräver mer tid. En uppskattning finns angiven i informationstexterna om de olika rollerna.

 

Har du fler frågor – tveka inte på att kontakta oss i Valberedningen! Du når oss lättast via valberedningen@uppsalaekonomerna.com

 

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Vakanta poster

Hur processen går till

Valberedningen