Extrastämma #1 HT20

Extrastämma #1 HT20 2020-12-01

Den 1:a december hade föreningen extastämma och samtliga förtroendeposter inför VT21 är nu tillsatta. Protokollet från denna är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

Har du åsikter om något från föreningenstämma eller det som styrelsen utöver detta tar upp? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!

Protokoll Extrastämma #1 HT20, 2020-12-01