Extrainsatt styrelsemöte 2021-08-28

Den 28 augusti hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat om utredningar och projekt, representationsuppdrag samt inköp av nya högtalare.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!