Extrainsatt Styrelsemöte 2021-05-12

Den 12:e maj hade styrelsen ett extrainsatt möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om
oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen om vilka av sökande kandidater som kommer att tillsättas till företagsgruppen för verksamhetsåret 2021/2022.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!