Extrainsatt styrelsemöte 2020-12-16

Den 16:e december hade styrelsen extrainsatt möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att starta upp Uppsalaekonomeras Mentorskapsprogram 2021, välja nya portföljförvaltare för UEAM VT21, godkänna sittande portföljförvaltares förslag på fondfördelningsförslag HT20, välja styrelseledamot med utbildningsansvar för VT21-HT21, godkänna reglementesändringar och ändringar i Uppsalaekonomernas policys samt godkänna förslag för omstrukturering av utbildningsarbetet. Därutöver diskuterade styrelsen heltidernas arbetsbelastning och föreningens klimatpåverkan.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!