Extrainsatt styrelsemöte 2020-08-25

Den 25:e augusti hade styrelsen extrainsatt möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat budget 1 för verksamhetsåret samt beslutade om vilka styrelseutredningar och projekt som ska bedrivas under terminen.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!

Extrainsatt styrelsemöte 2020-08-25