Extrainsatt styrelsemöte 2020-08-06

Styrelsemöte 2020-08-06

Den 8:e augusti hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat om Kontaktadagarna 2020 som hybridmässa samt diskuterade kring evenemang som blivit framskjutna till höstterminen.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!

 

Styrelseprotokoll extrainsatt möte 2020-08-06