Extrainsatt styrelsemöte 2020-05-19

Styrelsemöte 2020-05-19

Den 19:e maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet tog styrelsen beslut om vem som kommer vara IT ansvarig för föreningen under höstterminen 2020.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!