Extrainsatt styrelsemöte 2019-12-11

Den 11:e december hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat kring reglementesändringar och gick igenom verksamhetsplanen för 2019/2020.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!