Extrainsatt styrelsemöte 2019-10-29

Den 29:e oktober hade styrelsen ett extrainsatt möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen propositioner och redaktionella ändringar inför Höststämman 2019.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!