Extrainsatt styrelsemöte 2019-09-01

Extrainsatt styrelsemöte 2019-09-01

Den 1:a september hade styrelsen ett extrainsatt styrelsemöte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterades Borgen och eventuell hyreshöjning, samt P3-Gasquens framtid.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!