Extrainsatt styrelsemöte 2019-04-04

Den 4:e april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat hur digitalisering av Reversen skulle se ut organisatoriskt. Vidare förde styrelsen en diskussion om olika propositioner inför kommande föreningsstämma.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!