Equal March: Internationella kvinnodagen

I samarbete med Näringsliv- och Finansutskottet arrangeras detta event på internationella kvinnodagen  med syfte att belysa problematiken kring att män och kvinnor fortfarande behandlas olika i många branscher. Dagen kommer att innehålla föreläsningar och workshops tillsammans med personer som på olika sätt inspirerar studenter, och för att arbeta mot ett mer jämställt arbetsliv och samhälle. Dagen avslutas med en sittning på Stockholms nation!