Lika villkorsdag / Equal Opportunities Day

Den 26 maj kl.13.00-15.00 är det dags för årets första LV-dag för universitetets anställda och studenter.

Hur: via Zoom.

Link to Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65233791247

Tema: projekt bekostade med LV-medel och JiUU-medel presenteras. Det är tänkt att vara två parallella block med LV respektive JiUU. Program kommer inom kort.

Språk: engelska och svenska. Föreläsare och deltagare väljer om de vill använda engelska/svenska i tal och/eller skrift.

//

Employees and students at Uppsala University are welcome to participate in the Equal Opportunities Day May 26 at 13.00-15.00!

How: via Zoom

Link to Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65233791247

Theme: presentations of projects financed with Equal Opportunities funds (EOF) and Gender Mainstreaming funds (GMF).

Language: parallel language use in accordance with the University’s Language Policy. This means that the lecturers and participants decide for themselves to use English and/or Swedish.

Programme

13.00-13.10 Welcome/Välkomna

Deputy Vice-Chancellor/Prorektor Coco Norén

13.10-13.15 Before we start the seminar: important to think about when having a seminar via Zoom.

Åsa Cajander, Advisor to the Vice-Chancellor on Equal Opportunities/Rektorsråd för lika villkor

13.15-13.30 Normkritisk granskning av kurslitteratur/Normcritical Review of course literature

Dolores Kawalec, jämlikhetsansvarig på Uppsala studentkår/ Equality officer at Uppsala Student Union

13.30-13.45 The Pronoun Project/Pronomenprojektet

Katie Markcrow, konsult

13.45-14.00 Uppdrag, en merit eller en börda?/Assignments: merit or a burden?

Matthew Webster, Professor at the Department of Medical Biochemistry and Microbiology

14.00-14.10 Paus/Break
14.10-14.25 Transparent makt. Om hur utnämningar och uppdrag tillsätts vid samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner/ Transparent power: on how appointments and assignments are appointed at the Faculty of Social Science

Linda Wedlin, professor och ordförande för samhällsvetenskapliga fakultetens likavillkorsgrupp/professor and chair of the Equal Opportunities working group at the Faculty of Social Science

14.25-14.40 The Gender WOrk eNvironment anD wEllbeing pRoject (Ge-Wonder)at the Department of Information Technology

Robin Strand, professor

14.40-14.55 Prominence for pioneers/Synliggöra pionjärer inom svensk arkeologi

Neil Price, professor och medlem i institutionens för arkeologi och antik historia lika villkorsgrupp/member of the Equal Opportunities working group

14.55—15.00 Concluding remarks/Avslutning

Åsa Cajander, Advisor to the Vice-Chancellor on Equal Opportunities/Rektorsråd för lika villkor