governance document

Gain insight into our activities

Uppsalaekonomerna har vissa dokument och handlingar som syftar till att ligga som grund för verksamheten och förtydliga vad vi gör samt hur vi gör det. 

Opinion programme

Uppsalaekonomernas åsiktsprogram är kårens åsikter i utbildningsfrågor. Det är ett levande dokument som revideras varje år. Revideringen görs av vårt strategiska utbildningsråd som sedan presenterar det till styrelsen. Åsikterna utgörs till stor del av de svar som våra medlemmar anger i medlemsundersökningar, exempelvis i Tycka-till. 

Protokoll

board protocol

UG protocol

f.a.q

Vanligt förekommande frågor
(Döljer denna tills rätt info finns)

Vad är en stämma?

Stämman är vårt högst beslutande organ där alla våra ordinarie medlemmar får delta och rösta om propositioner från styrelsen, motioner från medlemmar och förtroendeval inför nästkommande termin.

Vad behandlas i styrelseprotokollen?

Vad behandlas i UG-protokollen?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).

How do I become a member and is it for free?

Becoming a member is completely free! All you have to do is register as a member with us at Uppsalastudent

What is included in my membership?

With us you will get:

  • Free membership
  • Participate in all our activities from corporate events, training sessions & gasquer
  • Complete your education & gain relevant work experience through the association's various projects
  • Get in touch with working life
  • Have fun & make friends for life

How do I get involved?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).