Contact us

Find the right person

Vi har många aktiva medlemmar inom kåren vilket inte alltid gör det lätt att hitta vem man ska kontakta om man har några funderingar eller problem. Nedan hittar du styrelsens och våra utskotts samt organs kontaktuppgifter. Har du däremot en generell fråga till oss kan du alltid mejla till vår infomejl nedan:

Kontakta styrelsen

Find the right person within the board

Här hittar du både styrelsens och ordföranderiets gemensamma kontaktuppgifter samt allas enskilda kontaktuppgifter.
Find the right person

kontakta något av våra utskott eller organ

Hitta rätt person inom våra utskott och organ

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga våra förtroendevalda inom något av våra utskott eller organ.
Find the right person

F.A.Q
(Döljer denna del tills ni fyllt i rätt information i F.A.Qn.)

När ska jag kontakta styrelsen?

What is included in my membership?

With us you will get:

  • Free membership
  • Participate in all our activities from corporate events, training sessions & gasquer
  • Complete your education & gain relevant work experience through the association's various projects
  • Get in touch with working life
  • Have fun & make friends for life

Vem kontaktar jag gällande välkomstveckorna?

Alla frågor kring vår välkomstverksamhet, oavsett om du är kandidat-, master- eller utbytesstudent, hänvisas till Välkomstutskottet! 

När ska jag kontakta ett utskott eller organ?

Våra utskott och organ ansvarar för väldigt specifika delar av verksamheten. Har du en fråga om ett specifikt evenemang eller funderingar kring vår marknadsföringsgrupp, då ska du vända dig hit!

What is included in my membership?

With us you will get:

  • Free membership
  • Participate in all our activities from corporate events, training sessions & gasquer
  • Complete your education & gain relevant work experience through the association's various projects
  • Get in touch with working life
  • Have fun & make friends for life

How do I get involved?

HTML and XHTML are both known for writing web pages. But, HTML is extended from SGML tagging whereas XHTML is an application of Extensible Markup Language (XML).