Vanliga frågor

Hälsa

Jag är väldigt stressad över plugget och har ångest inför tentan, kan jag få någon hjälp?
Studenthälsan hjälper studenter som har tentaångest, stress, sömnsvårigheter och andra studierelaterade problem. Där finns psykolog, läkare och företagssjuksköterska. På sh.uu.se finns mer information. Tidsbokning görs genom 018 471 69 10.

Administration och information

Jag ska ansöka till en kurs inför nästa termin men kan inte hitta någon kursplan, borde inte det finnas?
Kursplan ska finnas i god tid för sista ansökningsdatum.

Kursen börjar om tre veckor och det finns inget schema för kursen än, när borde jag kunna få ett schema?
Senast fem veckor före kursstart ska ett översiktligt schema finnas med datum för obligatorisk undervisning, examinerande moment och omtentamen samt en förteckning över den huvudsakliga litteraturen. Senast en vecka före kursstart ska ett definitivt schema meddelas.

Läraren vill inte lämna ut några gamla tentor, vad kan jag göra för att få tag i dem?
Gamla skrivningar, tentamensfrågor och tentamenssvar är normalt allmänna handlingar och kan begäras ut av alla svenska medborgare (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1, 6-7 §).

Jag har mailat läraren flera gånger utan att få något svar, vad kan jag göra?
Enligt Förvaltningslag 4 § ska myndighetspersonal (lärare bland annat) besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. Påtala detta för läraren och om du fortfarande inte får svar testa att besöka kontoret eller kontakta din studentkår.

Särskilt stöd

Jag har dyslexi, vad kan jag få för stöd?
Studenter som behöver särskilt stöd kan vända sig till den centrala samordnaren för att få det stöd som behövs. Kontakta samordnare@uadm.uu.se för mer information. Se till att ha ett läkarintyg för att kunna få hjälp. Här kan du läsa mer om universitetets stödfunktioner.

Examination

Det går inte att hitta några betygskriterier för tentan, hur ska jag veta vad läraren bedömer utifrån?
Kriterierna för examination ska vara tydliga och ska tillkännages för studenterna. Dessutom ska samma kriterier gälla för såväl ordinarie examination som omtentamen.

Min omtenta i förra kursen ligger på samma dag som ordinarie tenta i den kursen jag läser nu vilket gör det svår att plugga till båda. Är det okej?
En omtenta inom en termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum och även på annat datum än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen.

Läraren säger att min tenta har försvunnit och att jag nu måste vänta till nästa ordinarie tillfälle för att skriva den igen, vad kan jag göra?
Om din tenta har förvunnit och det beror på universitetet ska du utan uppskov ges möjlighet att skriva en ny tenta.

Jag har fått underkänt på tre tentor i rad och nu säger läraren att jag inte får skriva fler tentor, vad har jag för rättigheter?
Universitetets riktlinjer för studenternas arbetsvillkor säger att rätten att delta vid tentamen för att uppnå godkänt betyg endast kan begränsas med stöd i beslut av rektor och då till minst fem tentamensmöjligheter.

Läraren vill inte motivera var jag fick det betyg jag fick, får hen göra så?
Enligt universitetets riktlinjer för studenters arbetsvillkor ska du efter varje betygssättning ha möjligheten att av examinator få förklaring till betygssättningen.

Jag anser att jag blivit felaktigt bedömd och fått fel betyg, kan jag överklaga betyget?
Ett betyg går inte att överklaga men det går begära att få betyget omprövat av examinatorn. ”Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.”

Antagning

Jag har hamnat på reservplats på det biämne jag sökt inom ekonomie kandidat programmet, har jag inte förtur när jag söker via programmet?
Söker du valbara kurser har du ingen garanti för antagning och i vissa fall kan det till och med vara bättre att söka kursen som fristående. Detta är på grund av att universitetet på A-kurser endast kan ge 1/3 av platserna till ”alternativa urval” och resten av antagnigen måste enligt lag ske genom gymnasiebetyg eller högskoleprov.

Övrigt

Jag är doktorand och har fått problem, kan jag vända mig till er?
Alla ärenden som rör doktorander hanteras av doktorandnämnden och student- och doktorandombudet som finansieras gemensamt av samtliga kårer. Läs mer på Doktorandnämndens hemsida.

Hur ändrar jag min folkbokföring när jag flyttar till mitt nya studentrum?
Många rättigheter och skyldigheter i samhället (exempelvis bostadsbidrag eller vart du röstar) är beroende av var en är folkbokförd. Därför ska du som flyttar alltid göra en flyttanmälan till Skatteverket. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt. Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats.

Jag ska ha en föreläsning/tenta på ett ställe jag aldrig varit på – hur hittar jag dit?
Universitetet har en karttjänst för alla sina byggnader som du kan hitta här!

Jag har en fråga som inte är besvarad här, vad ska jag göra?
Du kan antingen fylla i detta formulär eller kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com med din fråga.