De olika förtroendeposterna

 

Poster att söka till vårstämman:

Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande med utbildningsansvar
Vice Ordförande med näringslivsansvar
Skattmästare
Sekreterare
Vice skattmästare
Vice Ordförande i Eventutskottet
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Internationella Utskottet
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
Vice Ordförande i Välkomstutskottet
Vice Ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot
Intendent
IT-ansvarig
Redaktör Reversen
Medlem i Företagsgruppen

 

Poster att söka till höststämman:

Styrelseledamot
Sekreterare
Vice Skattmästare
Vice Ordförande i Eventutskottet
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Internationella Utskottet
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
Vice Ordförande i Välkomstutskottet
Vice Ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot
Intendent
IT-ansvarig
Redaktör Reversen
Projektledare för Kontaktdagarna (2 poster)

Vid frågor, stora som små, tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen! Du når oss lättast via mail på valberedningen@uppsalaekonomerna.com. Vi svarar dock gärna på dina frågor om du skulle springa på oss på Borgen eller Ekonomikum!