De olika förtroendeposterna

Vakanta poster just nu:

Art Director

Just nu tillsätter vi en vakant post för vårterminen. Mer information om processen och hur du söker hittar du här! Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att maila valberedningen via valberedningen@uppsalaekonomerna.com.

Poster att söka inför höststämman:

Styrelseledamot
Sekreterare
Vice Skattmästare
Intendent
Vice Ordförande i Välkomstutskottet
Vice Ordförande i Eventutskottet
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Internationella Utskottet
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
Vice Ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot
IT-ansvarig
Redaktör Reversen
Art Director
Projektledare och Vice Projektledare för Kontaktdagarna

Poster att söka inför vårstämman:

Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande med utbildningsansvar
Vice Ordförande med näringslivsansvar
Sekreterare
Vice Skattmästare
Intendent
Ordförande och Vice Ordförande i Välkomstutskottet
Vice Ordförande i Eventutskottet
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Internationella Utskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
Vice Ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot
IT-ansvarig
Redaktör Reversen
Art Director
Medlem i Näringslivsgruppen

Vid frågor, stora som små, tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen! Du når oss lättast via mail på valberedningen@uppsalaekonomerna.com. Vi svarar dock gärna på dina frågor om du skulle springa på oss på Borgen eller Ekonomikum!