Extrainsatt styrelsemöte 2019-03-05

Den 5:e mars hade styrelsen ett extrainsatt möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa den engelska versionen av Föreningen Uppsalaekonomernas policy och att arvodera heltidsarvoderare fram till och med 7 juni 2019.  Styrelsen diskuterade kring utredningen ”verksamhetsgranskning”, subventionering för vårbalen och Lundahelgen. Vidare fick styrelsen in en ansökan för Innovationspotten som presenterades under mötet.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!