Art Director

Art Director för Reversen (1 post, 1 termin)

  • Art Director väljs av styrelsen på styrelsemöte varje termin. Om du vill får du gärna ta med dig max 3 arbetsprover till detta tillfälle.

Denna posten är just nu vakant inför den kommande terminen! Har du frågor eller vill söka? Tveka inte, maila valberedningen@uppsalaekonomerna.com

Vad innebär posten?

Som Art Director är man en del av Reversens redaktion och ansvarar för tidningens utseende – dess utformning, estetik och layout. I arbetet ingår även planering av tidningen och att arrangera utskottsmöten. Art Director är förutom detta en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som Art Director söker vi dig som är kreativ, uppfinnesrik och tycker om att jobba självständigt. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för grafisk illustration, utformning och marknadsföring. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för postens verksamhetsområde

Har grundläggande kunskaper inom grafisk design

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Art Director genom att maila ad@uppsalaekonomerna.com 

Intervju – Camilla Hopfinger, Art Director VT18

Vad innebär det att vara AD för Reversen?

Jag ansvarar för Reversen estetiska uttryck, det vill säga utformar layouten, framsidan och bilder. Min post innebär att jag designar hur tidningen ska se ut denna termin. Andra personer kan gladeligen komma med synpunkter och förslag men i slutändan är det jag som bestämmer tidningens estetik.

Vad är det roligaste och det svåraste med din roll?

Det roligaste med rollen som AD är möjligheten att bestämma hur tidningen ska se ut! Det finns inga hinder vad gäller färger, typsnitt eller layout utan allt är upp till mig. Det roligaste med min roll är även den största utmaningen. Eftersom tidningens utformning är mitt egna ansvar är det upp till mig själv och ingen annan att se till att den blir så bra som möjligt.

Varför ska man söka din roll? Varför ska man söka förtroendevald?

Du borde söka posten som AD om du gillar grafisk design och vill ta dig an en av föreningens roligaste roller! Att vara förtroendevald är dessutom väldigt kul och du får väldigt härliga vänner.

Vad är ditt bästa tips inför intervju alt. stämma?

Att vara förberedd och tänkt igenom vad du ska säga och vad din sökta post kommer innebära för typ av ansvar.

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ